KLUBBSVERIGE FÖRETAG

Vår bedömning är att det fortfarande finns en stor outnyttjad potential för majoriteten av träningsklubbarna i Sverige för försäljning av träning och friskvård till företag. Våra undersökningar visar att få klubbar har ett speciellt koncept eller en uttalad strategi för hur klubbens egna tjänster ska säljas till företagskunder. Det vanligaste sättet att bemöta företag är att erbjuda ett rabatterat pris på ett årskort för alla anställda. Detta leder visserligen till intäkter, men med försämrad marginal och ofta en svag relation till kunden med få möjligheter till merförsäljning. Problemet är att många klubbar inte vet hur de ska sälja sina tjänster – och ännu mindre vad företaget faktiskt har för behov.

Det vill vi ändra på.

 

POSITIONERINGEN PÅ ER LOKALA MARKNAD ÄR VIKTIG

Ni behöver förändra eventuella lokala fördomar hos era potentiella företagskunder och gå från traditionellt gym och leverantör av medlemskap…

…till den lokala hälsopartnern!

LIVSTILSENKÄTEN

 

Med KlubbSverige Företag ger vi er en enkel steg-för-steg lösning för hur ni kan skapa och bibehålla en långsiktig och lönsam relation med företagen i ert närområde. Med vårt koncept får ni ett komplett verktyg och en strategi för hur ni effektivare kan sälja era tjänster till företagskunder – och dessutom tjäna en hel del pengar utöver försäljning av träningskort.

Hur det fungerar

KlubbSverige Företag bygger på att ni snabbt kan göra en nulägesanalys över företagskundens hälsosituation samt förslag på åtgärder för att förbättra den.

För att kort förklara vårt koncept så består den av följande steg:

1.   Om ni vill kan vi i ett första steg hjälpa er att hitta företag med rätt profil (baserat på t ex antal anställda, omsättning, resultat etc) i ert närområde och levererar en lista med företagsnamn och kontaktuppgifter.

2.   Är ni inHouse-kund kan ni med några klick på datorn kan ni ta ett första steg i kontakten och använda vårt professionellt utformade marknadsföringsmaterial och göra ett riktat utskick till dessa kunder.

3.   Ni får säljmanus som hjälper er i vid kontakt med företagen som hjälper er säljare att ställa rätt frågor och använda rätt argument och nyckeltal.

4.   Ni får access till vår tekniska plattform som är själva kärnan till att skapa nulägesanalysen. Systemet skickar via e-post ut en enkät till varje enskild anställd. Efter att den anställda svarar på enkätens frågor (tar ca 5 min) får denna en direkt återkoppling i som visar med olika färger (grönt, gult och rött) statusen på hälsoområden.

5.   Efter att de anställda besvarat enkäten kan ni utifrån systemet enkelt skapa en slutrapport som visar hela företagets status. Denna rapport använder ni som grund för att presentera ett åtgärdsprogram för hur ni kan hjälpa företaget att förbättra företagets hälsa.