Välj en sida

Affärsmannaskap för gym

Det finns många parametrar och aktörer i vår vardag som också påverkar vårt sätt att styra bolaget. Under två intensiva dagar belyser vi de viktigaste områden som i hög grad påverkar ditt företags välgång med fokus på att driva lönsammare affärer grundat på bättre förståelse om vilka parametrar som påverkar din verksamhet.

Denna kurs ses av många som starten på Healthy Management programmet. Den är likväl en fristående utbildning i företagande. För att kunna utveckla företaget och skapa en bättre lönsamhet krävs vissa grundläggande kunskaper. Man bör ha en förståelse för vilka nyckeltal som är viktiga och som man kan fokusera på för att skapa en förändring.

Mål och vision är två andra viktiga faktorer som man behöver ha klart för sig när man bedriver en verksamhet. Vad står vi för och vilka är våra ledstjärnor som vi ska arbeta med? Vi arbetar med att sätta ett mål och att se till vilka framgångsfaktorer som kommer att göra att du kommer mot ditt uppsatta mål.

Innan kursstart, för dig som går hela programmet, kommer du att göra en nulägesanalys av dina aktuella siffror och även beskriva hur du vill påverka dessa och i vilken riktning. Utifrån det lägger vi sedan grunden för din fortsatta resa genom programmet.

ANTAL DAGAR: 2

PRIS: 7900 SEK
per person

Eller välj några av våra förmånliga abonnemang.

UTÖKAD KURSBESKRIVNING

DAG 1:
  Företaget från A till Ö.
  Ekonomins, ledarskapets, 
marknadsföringens och juridikens roll för ditt företagande.
  Resultat- och balansräkningen inklusive de viktigaste nyckeltalen
  Grunderna rörande lönsamhet

DAG 2:
  Budget inklusive avskrivningar, lönekostnad m m
  Verksamhetsmål (t ex omsättning, vinstmarginal och kundnöjdhet)
  Lär dig använda tillgängliga verktyg för att uppnå era uppsatta mål
  Lär dig skapa effektiva handlingsplaner
  Relevanta nyckeltal för din verksamhet
  Mätning och uppföljning av nyckeltal

KOMMANDE KURSER & ANMÄLAN

Anmälan sker genom via respektive kurs nedan.

10 - 11
juni
10:00 - 17:00

AFFÄRSMANNASKAP FÖR GYM

Det finns många parametrar och aktörer i vår vardag som också påverkar vårt sätt att styra bolaget. Under två intensiva dagar belyser vi de viktigaste ...

Inget evenemang hittades!