Välj en sida
Stig Fram, Peter Rosell

Kursledare

Stig Fram, Peter Rosell
E-post
peter.rosell@stigfram.se
Webbplats
http://www.stigfram.se

Datum

apr 10 2019 - apr 11 2019

Tid

10:00 - 17:00

Kostnad

7 900SEK

AFFÄRSMANNASKAP FÖR GYM

Det finns många parametrar och aktörer i vår vardag som också påverkar vårt sätt att styra bolaget. Under två intensiva dagar belyser vi de viktigaste områden som i hög grad påverkar ditt företags välgång med fokus på att driva lönsammare affärer grundat på bättre förståelse om vilka parametrar som påverkar din verksamhet.

I denna kurs får du en övergripande förståelse för hur ekonomin och juridiken fungerar kring ditt företag. Vi belyser ekonomiska begrepp och sambandet mellan resultat- och balansräkning. Utbildningen ger insikt och förståelse för bolagets ekonomiska villkor genom att du själv får omsätta många av de olika delmomenten i praktiken.

Kursen ger dig också det juridiska vokabulär som används i såväl avtal som lagtexter, och kommer att visa att juridik inte är något skrämmande område att ge sig in på. För att kunna driva lönsamma affärer måste du ha förståelse för företagets och den egna situationen i relation till externa intressenter som kunder, leverantörer, finansiärer och skattemyndighet.

 

KURSINNEHÅLL

DAG 1:
Företaget från A till Ö.
Ekonomins, ledarskapets, 
marknadsföringens och juridikens roll för ditt företagande.
Resultat- och balansräkningen inklusive de viktigastenyckeltalen
Grunderna rörande lönsamhet

DAG 2:
Budget inklusive avskrivningar, lönekostnad m m
Verksamhetsmål (t ex omsättning, vinstmarginal och kundnöjdhet)
Lär dig använda tillgängliga verktyg för att uppnå era uppsatta mål
Lär dig skapa effektiva handlingsplaner
Relevanta nyckeltal för din verksamhet
Mätning och uppföljning av nyckeltal

 

FÖR ANMÄLAN: KLICKA HÄR