Välj en sida
Jan Jacobsson

Kursledare

Jan Jacobsson
Telefon
0708-22 72 33
E-post
jan.jacobsson@stigfram.se

Plats

info kommer
Jönköping

Mer info

ANMÄLAN

Datum

jan 15 2020 - jan 16 2020

Tid

10:00 - 17:00

Kostnad

7 900SEK

SÄLJANDE SERVICE FÖR GYM

[Ingår för dig som går Healthy Management-programmet]

För vem: För dig som är ägare eller chef. Utbildningen vänder sig till de personer med övergripande ansvar för säljande medarbetare och som är en eller vill bli en mer serviceorienterad organisation

Syfte: Att få verktyg och kunskap kring hur man i sin organisation kan öka sin servicegrad och därmed lönsamhet, främst genom omsorgsförsäljning, samt hur man tar sina första steg mot att bli en organisation som levererar service i världsklass.


KURSBESKRIVNING:

Alltför många inser inte, alternativt förstår inte, att en tveksam attityd eller obefintlig service och smidig medlemsvård ensamt kan påverka organisationers möjlighet till framgång och lönsamhet. Under denna utbildning lägger vi grunden och ger en förståelse för de ”mjuka värdenas” enastående betydelse. Vi talar mycket om den personliga inställningen, motivation, internt samarbete (över gränserna), delaktighet och ansvar. Nyckeln till framgång är bra kommunikation och förmågan att skapa delaktighet, engagemang och motivation i relationen till sina kunder. Vilka är våra medlemmar och vilka olika kommunikationsstilar finns där för att bemöta vardera medlem på bästa möjliga sätt baserat på vilken profil de är?

För att säljare ska utvecklas i riktning mot era uppsatta mål så är ledaren en nyckelperson. Ledaren ska coacha, utveckla och följa upp så att individerna lyckas med sitt säljarbete. Som ledare ska du ha förmåga att locka fram motivation och engagemang. Du behöver kunna sätta tydliga mål och få medarbetaren att uppnå dem. Hur ska du som ledare tänka? Vad behöver du göra? Vilka verktyg behövs? Här får du även praktiska tips om vad du behöver tänka på för att lyckas. Hur jobbar du med uppföljning och hur påverkar ni era olika KPI:er

Medarbetarna är ansiktet utåt och möter dagligen era medlemmar. Deras roll i mötet med kunden är av största vikt för medlemmens upplevelse på just din anläggning. Genom grundläggande kundpsykologi lär vi oss att behandla varje medlem utifrån deras kommunikationsstil. Den riktiga nyckeln till framgång är den så viktiga omsorgsförsäljningen. Att utan att ”pracka på” era medlemmar extra produkter/tjänster få dem att köpa olika tilläggsprodukter (add ons) för att göra medlemmen 100% nöjd. Med gemensam grundsyn på service och era respektive specialkunskaper inom försäljning kommer ni efter utbildning att vara rustade för att öka er försäljning och nå nya mål med er verksamhet och därigenom givetvis öka era intäkter.

KURSENS INNEHÅLL
DAG 1:

•  Kundpsykologi – vilka kommunikationsstilar krävs för att bemöta de olika medlemmarna, och vilka kommunikationsstilar har våra medarbetare? Hur kan vi förbättra kunskapen och arbetet däremellan.
•  Den personliga inställningen
•  Säljande service, vad innebär det?
•  Service som konkurrensmedel
•  Kommunikation
•  Säljtrappan del 1
•  Kundresan- hur ser den ut och hur ska jag använda den till att sälja?


DAG 2:

•  Kundpsykologi – fortsättning på kommunikationsstilar i och utanför er organisation
•  Säljtrappan del 2
•  Omsorgsförsäljning – vi säljer inte, vi bryr oss bara om våra medlemmar medvetna och omedvetna behov
•  Vad ska vi sälja- hur ska det paketeras?
•  Hur få vi våra medarbetare att sälja?
•  Vad behöver jag som ledare göra?

 

FÖR ANMÄLAN: KLICKA HÄR!