Select Page

Pure for Sure

Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Stiftelse driver en rörelse som heter Pure For Sure med syfte att öka kunskapen om riskerna med dopning, oavsiktlig dopning och kosttillskott för att fler ska kunna göra kloka val om vad de stoppar i sina kroppar, och vad kroppen behöver när man tränar.

Dopning är idag inte bara ett problem relaterat till idrotten, utan i allt större utsträckning något som förekommer i samhället i stort. Några exakta siffror på antal brukare i Sverige finns inte då mörkertalet är stort, men experter uppskattar att tiotusentals svenskar varje år brukar anabola steroider.

Marknadsföringen av prestationshöjande kosttillskott, pre workout produkter och viktminskningspreparat är aggressiv och inte sällan utlovas snabba resultat, ökad muskelmassa eller minskat midjemått. Detta i kombination med ökad kroppsfixering och skeva kroppsideal på sociala medier gör att dessa tillskott kan kännas lockande. Det är långt ifrån riskfritt, kontrollen av kosttillskott i Sverige är bristande vilket betyder att preparaten kan innehålla dopningspreparat och farliga läkemedel utan att det anges på innehållsförteckningen. Att göra kloka val kring kost och kosttillskott kräver ett kritiskt tänkande kring vilka kroppsideal som flödar på sociala medier idag samt kunskap om dopningens biverkningar.

Genom att stödja oss bidrar ni till att fler skolelever och fritidsverksamheter får ta del utav vårt utbildningsmaterial. Ni får även tillgång till vår digitala utbildning för er internt.

Stärk ert varumärke genom att bli partner till oss.
Som partner till oss möjliggör ni att våra utbildningar sprids till skolor och föreningar samt att fler får tillgång till kunskap om dopning och riskerna med vissa kosttillskott. Vi har tre nivåer av partnerskap, ni hittar dessa på pureforsure.com/stod-oss