Välj en sida

SVEA EKONOMI

Betalar era kunder i tid? Har ni bra likviditet? Behöver ni finansiering? Detta är högst relevanta frågor för dig som driver eller äger en gymanläggning. Tillsammans med vår partner Svea Ekonomi har vi tagit ett helhetsgrepp kring detta område och kan presentera en rad smarta och bra lösningar. Vi kan t ex erbjuda påminnelse och inkasso som markant effektiviserar ert kassaflöde.

Genom KlubbSveriges centrala avtal betalar ni ingen årsavgift, uppläggningsavgift eller någon kostnad för skickade påminnelser och inkasson. Ni får alltid tillbaka 100% av nominellt belopp samt eventuellt upplupen ränta.