Välj en sida

Ledarskap för gym


MÅLGRUPP: ÄGARE, CHEFER & NYCKELPERSONER

En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att driva en operativ verksamhet affärsmässigt och effektivt. Som ledare ska du också organisera, leda människor, sätta upp mål och se till att gruppen arbetar effektivt. I vissa fall måste du också hantera konflikter. Genom ett gott ledarskap kan du motivera, engagera och inspirera människor att prestera bättre och på så sätt nå de önskade resultaten. Att vara ledare är svår konst där omgivningen ställer höga krav på dig och din förmåga. Denna kurs hjälper dig att få ut maximalt av ditt ledarskap.

Under kursens totalt fyra (4) dagar fokuserar vi på att ge dig konkreta metoder och ledarskapsverktyg så att du kan utveckla ett operativt och affärsmässigt ledarskap. Du får kunskap om hur du ska agera och hur du ska arbeta långsiktig för att förstärka samarbetet och trivseln i gruppen. Vidare får du förståelse för vilka egenskaper som är avgörande i ditt ledarskap för att du ska få ut maximalt av dina medarbetare. Kursen ger dig tips och råd för hur du ska anpassa ditt ledarskap så att du ska kunna känna dig trygg och säker i att leda andra.

Sista dagen (dag 4) är en dag fylld med verktyg för svåra samtal. Här kommer vi utveckla ditt ledarskap och lära dig att vända svåra samtal till konstruktiva konversationer. Exempel på svåra samtal är uppsägning, konflikter med leverantörer, tuffa säljmöten eller destruktiva konflikter på arbetsplatsen. I grund och botten är lösningen ett tryggt ledarskap med kunskap om just konflikthantering och svåra samtal.

Målet med dag 4 är att du får en avsevärt förbättrad förmåga att hantera de flesta typer av svåra samtal som du ställs inför som ledare. Du har tillgodogjort dig flera tydliga och konkreta metoder och verktyg, vilket ger dig ett ökat självförtroende i samtalssituationen. Den kontinuerliga feedback som du får under kursen bär du med dig som en viktig erfarenhet för framtida situationer.

Under hela utbildningen arbetar vi utifrån case från verkligheten för att se hur man kan coacha sin personal i olika situationer. Vi arbetar med olika modeller för att tydligt visa på hur man kan bemöta olika individer utifrån deras olika personligheter.

ANTAL DAGAR: 4
(2 + 2 dagar)
PRIS: 15 800 SEK

1:a deltagaren:
fullt pris

Följande deltagare:
50% rabatt

UTÖKAD KURSBESKRIVNING
KURSINNEHÅLL
STEG 1
DAG 1:
• Kundpsykologi
• Bli mästerlig på service
• Den personliga inställningen
• Service som konkurrensmedel • Kommunikation
• Säljtrappan del 1:
Första intrycket, var proaktiv, förstå medlemmen samt öppna frågor

 

STEG 2
DAG 2:
• Säljtrappan del 2
• Inspirera kunden
• Fokusera på återbesök
• Omsorgsförsäljning
• För chefer: Säljstyrning
• För medarbetare: praktiskt säljutbildning (1/2-dag)

 

STEG 2
DAG 3:

• Skapa teamkänsla och nå ökad effektivitet • Situationsanpassat ledarskap
• Förebygg konflikter
• Lär dig skapa bara vinnare i din grupp
• Bygga relationer
• Time management: planera, delegera och skapa tid att göra det viktigaste
• Coacha din personal att coacha andra. Vi fördjupar oss i hur du kan coacha dina medarbetare till framgång.
• Praktiska övningar och workshop.

STEG 2
DAG 4:
• Grunder i effektiv kommunikation
• Hur du med tydlig struktur håller “svåra samtal”
• Korrigerande samtal
• Hur du på bästa sätt behåller fokus på “målet” med samtalet
• Delge negativa besked och impopulära beslut
• Hur du förebygger konflikter
• Hur du konfronterar en befintlig konflikt/svår situation på bästa sätt
• Att samtala i konfliktsituationer

KOMMANDE KURSER & ANMÄLAN

Anmälan sker genom via respektive kurs nedan.

26 - 27
augusti
10:00 - 17:00
info kommer
Jönköping

LEDARSKAP FÖR GYM: STEG 1

[Ingår för dig som går Healthy Management-programmet] Under dessa, de två första dagarna arbetar vi mycket utifrån dig som individ och du i din roll som ...

25 - 26
november
10:00 - 17:00

LEDARSKAP FÖR GYM: STEG 2

[Ingår för dig som går Healthy Management-programmet] Det här är de två avslutande dagarna i ledarskapsutbildningen. Vi fortsätter med att utveckla dig som individ och som ...

Inget evenemang hittades!