Select Page

Tryggt Gym

Tryggt Gym är en företagsförsäkring för dig som äger eller driver ett gym och är den enda försäkringslösningen i sitt slag i vår bransch. Vi har tillsammans med vår försäkringspartner Försäkringskompetens, som är specialiserade på gruppupphandlingar, gjort en upphandling för KlubbSveriges medlemsklubbar. Resultatet av upphandlingen är en specialanpassad försäkring med det skydd du behöver för din gymverksamhet till en mycket fördelaktig premie.

Vi kan drift av gym och vet också därför vad som är viktigt att ha med i sitt försäkringsskydd. Vi har bland annat lagt in ansvarsförsäkring, kundolycksfall samt mer generösa ersättningar och bättre premisser vid olika skador.

Vi har historiskt sänkt våra medlemmars premiekostnader med ca 40%.

Exempel vad som igår i Tryggt Gym

Egendomsförsäkring

En bred allriskförsäkring för alla dina tillhörigheter. Allt lösöre som du äger, leasar eller har försäkringsansvar för, samt glasskador täcks av försäkringen. Även lösöre som lagras på andra platser än gymmet, till exempel hemma hos en anställd täcks av försäkringen.

Värdesaker och annat som tillhör anställda och kunder som utsätts för en försäkringsskada täcks av försäkringen. Försäkringen omfattar också förlust av pengar och inredning som du investerat i träningscentret.

Avbrottsförsäkring

En enkel och omfattande avbrottsförsäkring om det uppstår ett avbrott i din verksamhet. Vid en skada, eller om en av dina leverantörer inte kan leverera så täcker försäkringen kostnaden av det avbrott som du drabbas av.

Ansvarsförsäkring

En heltäckande ansvarsförsäkring om dina kunder utsätts för en skada. Försäkringen täcker det skadeansvar som uppstår vid person och egendomsskada i enlighet med de skadeståndsregler som gäller. Detta gäller exempelvis om en kund skadar sig i ditt solarium. Juridiska kostnader och eventuella domstolskostnader täcks också.

Rättsskyddsförsäkring

En försäkring för dina juridiska kostnader om du hamnar i rättsliga processer.
 Rättsskyddsförsäkring täcker dina juridiska och rättsliga kostnader som uppstår i samband med en försäkringsskada.

Hur mycket sparar du?

Du kan enkelt ta reda på hur mycket du kan spara på att teckna din försäkring via KlubbSverige. Ladda ner informationsfullmakten och skicka in den till Försäkringskompetens. Du förbinder dig inte till någonting och Försäkringskompetens kan endast med hjälp av fullmakten se innehåll och premie på din nuvarande försäkring, inte ändra något eller teckna en försäkring. Det är 100% riskfritt!