Select Page

NÖJD KUND 

FRÅGA   |   ANALYSERA   |   AGERA

FÖLJ VÅRA FYRA STEG  TILL NÖJDARE KUNDER & FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET

 

SKICKA ENKÄT

Första steget är att skicka ut vår specialframtagna nöjd-kund-enkät. Enkäten skickas via e-post till er medlem. Vi hanterar utskick, bevakning av svarsfrekvens samt skickar påminnelse till dem som ej svarat.

GENOMGÅNG

När undersökningen är klar får ni en gedigen rapport, där all insamlad data redovisas. Vi går tillsammans genom rapporten, så att vi säkerställer att ni har en klar bild av all data innebär.

WORKSHOP

Detta är en frivillig fortsättning på steg 2 där vi har en gemensam workshop där vi identifierar konkreta aktiviteter som behöver göras för att ert gym ska få så nöjda kunder som möjligt!

STRATEGI

Ett ytterligare frivilligt steg för de som tagit steg 3 är att gå än mer på djupet i er verksamhet. I detta steg tar vi fram nyckeltal och säkerställer processer för att ni ska kunna ta er verksamhet till nästa nivå!

Vi på KlubbSverige har sett behovet av att kunna hjälpa våra med­lemmar att fatta beslut grundat på relevant information.
Vi har noterat att det ofta saknas verktyg för detta och att många ägare och beslutsfattare helt enkelt förlitar sig på mag­ känsla och “sunt förnuft”. Men i takt med att konkurrensen hårdnar och kraven ökar, så gäller det för varje enskild klubb att ta kontroll över sin egen verksamhet.

Med hjälp av vår tilläggstjänst “Nöjd kund” får ert gym genom olika webbenkäter som skickas ut till var och en av era medlemmar en unik möjlighet att skapa ett starkare band med medlemmarna samtidigt som ni får in massor av intressant information som hjälper er att fatta rätt beslut på lång och kort sikt. I modulen “Nöjd Kund” ingår två undersökningar.

Dessa två är:

TRÄNINGSBAROMETERN

Undersökningen ”TRÄNINGSBAROMETERN” tar ett helhetsgrepp i fråga om kundnöjdhet. Förutom att ta fram nyckeltal för kundnöjdhet och lojalitet identi erar undersökningen områden ni bör prioritera för ännu nöjdare och lojalare medlemmar i framtiden. Undersökningen genomförs på många gym samtidigt vilket ger er en helt unik möjlighet att jämföra er på marknaden.

NYA MEDLEMMAR

Undersökningen ”NYA MEDLEMMAR” ger er information om vilka marknadsföringskanaler som var mest bidragande till att man tog en första kontakt med gymmet och vilka faktorer som var viktiga inför beslutet att börja träna hos er. De nya medlemmarna får även möjlighet till att tycka till om köpprocessen.

 

 

ETT VÄRDEFULLT VERKTYG

 

Med hjälp av en webbenkät tar vi reda på hur nöjda medlemmarna är. Ni får en heltäckande digital rapport som förutom en prioriteringslista ger er nyckeltalen Nöjd-Kund-Index, Lojalitet och Värde och en detaljerad redovisning av varje enskild fråga.

Detta gör att du får ett fantastiskt tydligt innehåll för att utveckla din klubb! Vill du sedan ha hjälp med strategier och aktivitetsplaner så kommer vi från KlubbSverige ut till din klubb och hjälper till.

 

 

Bild: Exempel på prioriteringsmatris från rapporten

Vi vill göra en undersökning…

Toppen! Fyll i formuläret så kontakter vi dig!

SÅ HÄR FUNKAR DET

Undersökningarna skickas ut till era medlemmar via e-post. Era medlemmar svarar snabbt och enkelt direkt på datorn och all infromation samlas i vår databas. Vi sammanställer sedan all data till en omfattande rapport där ni kan ta del av resultatet. Du behöver ingen förkunskap för att kunna tolka rapporten. Vi finns dessutom alltid till hand för eventuella frågor.

 

ETT ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Vår samarbetspartner Origo Group är mycket noga med att ha ett etiskt förhållningssätt. Det innebär att ni kan känna er säkra på att vi skyddar era medlemmars integritet. Inga personuppgifter kommer att föras vidare till tredje part förutom KlubbSverige.

 

SKICKA ENKÄT

KOSTNAD
695 kr/månad

GENOMGÅNG

TID
30-45 min
Telefon/Skype

PRIS
0 kr

WORKSHOP

TID
4 timmar
På plats hos er

PRIS
Enligt offert

STRATEGI

TID
ca 20 timmar

PRIS
Enligt offert

FÖR BESTÄLLNING KONTAKTA 

PETER VAN DEN BRINK
TELEFON: 0720-16 27 00
E-POST: klicka här