Select Page

De 7200 medlemmar som deltog i årets Träningsbarometer är relativt missnöjda med den hjälp deras gym erbjuder dem med att sätta upp mål och att nå dem. Att arbeta mer med medlemmarnas resultat är samtidigt något som skulle överträffa deras förväntningar. Det visar årets omgång av kundundersökningen Träningsbarometern som genomförs i samarbete mellan JEM Analytics, KlubbSverige och Qicraft.

Träningsbarometern har åter igen tagit tempen på gym runt om i Sverige. Under 2016 deltog 7249 medlemmar från runt 30 gym. Liksom föregående år var Nöjd-Kund-Index (NKI) godkänt. Det uppnådde 5,5 på den sjugradiga skalan.

Undersökningen visade vidare att Lokaler & Mil­jö, Trivsel, Träningsutrustning och Service hade störst effekt på NKI. Generellt låg Lokaler & Miljö samt Gruppträning på översta listan över prioriterade områden eftersom de hade relativt hög påverkan på NKI samtidigt som betyget för dessa var relativt lågt.

Området Resultat, det vill säga den hjälp gymmen erbjuder sina medlemmar att sätta upp mål och sedan nå dem, hade lägst betyg hos samtliga anläggningar. Det hade också lägst påverkan på NKI. Området fick därför ingen hög prioritet hos anläggningarna. En kompletterande enkätundersökning som JEM Analytics genomförde under hösten 2016 visar dock att just området Resultat är det enda av de undersökta områdena som skulle överträffa medlemmarnas förväntningar om det utfördes väl. En förklaring till den låga uppmätta påverkan på NKI i den tidigare analysen beror förmodligen att hjälp med sina resultat är något som medlemmarna inte förväntar sig att få hjälp med såvida man inte har en PT. I linje med detta visar den kompletterande undersökningen även att de befintliga medlemmarna skulle önska att gymmet även kom med erbjudanden till dem och inte bara nya medlemmar. Att satsa mer på de redan befintliga medlemmarna genom att lägga mer tid på att sätta sig in i deras behov, följa upp deras resultat och komma med erbjudanden som baseras på lojalitet skulle retentionen kunna höjas. Kostnaden för att attrahera nya medlemmar skulle då minska.

“Resultaten från Träningsbarometern årsrapport ligger i linje med våra egna iakttagelser genom åren. Vi vet att en stor anledning till att medlemmar slutar beror just på att de inte får önskat resultat med sin träning”, säger Peter Van Den Brink på KlubbSverige.

Träningsbarometern är en undersökning som varje år uppskattar medlemmars nöjdhet, lojalitet och upplevt värde av tjänsten de betalar för. Den tar även reda på hur stor betydelse olika fokusområden har på den generella nöjdheten (Nöjd-Kund-Index). Dessa fokusområden är Trivsel, Personlig träning, Gruppträning, Resultat, Service, Träningsutrustning, Kommunikation, Lokaler & miljö och Tillgänglighet (geografisk samt öppettider).