Select Page

Tänk er att kunna skicka ett mail, SMS eller en notis via er app till en kund som precis gjort sitt femtionde träningspass, eller till en man på 45 år som mest går på gymmet och tipsa om er nya small group, eller till en medlem som bara tränat tre gånger de senaste två månaderna, eller till en medlem som tränat 22 gånger och meddela att det finns en lite belöning att hämta om hen tränar 8 gånger till inom 21 dagar. 

Målsättningen med detta är att kunna ha en mer personifierad kommunikation med varje enskild kund. För om vi kan ha det ökar sannolikheten att vi komma med relevant information eller erbjuda kunden något hen verkligen vill ha vid rätt tidpunkt. Det skapar förutsättningar både för merförsäljning och förbättrad retention.  Tidigare har detta varit något som vi i branschen bara pratat om på olika inspirerande (och ibland frustrerande) föreläsningar. Att med hjälp av kunddata kunna kommunicera mer relevant och pricksäkert. Problemet har varit att det inte funnits någon tillfredsställande helhetslösning för detta, det vill säga en tjänst som både kan hantera och stora mängder kunddata, förstå kundresan för en gymkund i kombination med att bygga hela kunddialogen. 

En typisk träningsanläggning tappar över 40% av medlemmar under ett år, vilket vi ser som en branschens absolut största problem och samtidigt en av de stora möjligheterna till förbättrad lönsamhet och service till medlemmarna. Anläggningarna har idag mycket svårt att analysera kundbeteendet och rikta personifierad kundkommunikation, vilket gör att man går miste om förbättrad retention och merförsäljning. Våra digitala verktyg och samarbete med kompetenta partners som KlubbSverige ser vi en av nycklarna för att bistå branschen att ta rejäla kliv på området retention och merförsäljning – vi ser också med anledning av Covid 19 att denna typen av insatser blir ännu viktigare för enskilda anläggningar och branschen som helhet under 2021”, säger Kujtim Salihu, VD BRP Systems AB. 

Detta var något som både BRP Systems och KlubbSverige såg saknades inom fitnessbranschen och de båda företagen har under hela 2020 tillsammans jobbat för att ta fram en lösning som ska möjliggöra just detta. 

BRP Systems är idag det ledande bokningssystemet för gym och träningsanläggningar i Sverige och har i sitt system funktioner för avancerade prediktioner och automatiseringar, bl a baserade på artificiell intelligens. KlubbSverige besitter både lång erfarenhet från träningsbranschen och har samtidigt kompetensen att skapa digital kundkommunikation i flera kanaler. BRPs och KlubbSveriges gemensamma kunskaper blev i år startskottet för ett nytt, unikt samarbete. 

Kommunikation som triggas av kundbeteende 

Konkret innebär detta att du som BRP-kund kan koppla på deras modul ”Retention Management” som skapar möjligheten att sätta upp en rad regler för vad som ska hända när en viss kund gör, eller inte gör, något. Det går att t ex skapa händelser vid ett visst antal träningstillfällen, tid, typ av medlemskap, när de tränat en viss träningsform, köpt en viss produkt, inte tränat, öppnat och/eller klickat på ett speciellt utskick. Möjligheterna är i det närmaste oändliga, men det blir även snabbt relativt komplex att själv som träningsanläggning skapa alla dessa utskick, analysera effekten samt planera nya händelser och utskick för kunden. 

Det är här vi  KlubbSverige kommer in. I dialog med er bygger vi hela er kunddialog – från det att din kund blir medlem på er anläggning och sedan förhoppningsvis under lång tid framöver. Dialogen anpassas över tid och fokuserar på olika saker under kundens tid hos er. Vi skriver texter och sätter ihop konkreta utskick och eventuella landningssidor med text och bild – allt anpassat med er logo, färger och bilder om ni så önskar. Tack vare BRPs många olika funktioner finns även möjlighet att följa upp och analysera. 

”Vi är glada och stolta att få vara med på den här resan med BRP! Vi har genom åren samlat på oss en stor förståelse för vad som är viktigt både för de som äger och driver en träningsanläggning, men samtidigt också fått en väldigt god insikt i slutkundens utmaningar och önskemål. Nu kan vi kombinera all vår kunskap med marknadens mest avancerade affärssystem. Vi tror och hoppas att vi tillsammans verkligen kan tillföra ett stort värde till BRPs många kunder.”, menar Stefan Tingwall, VD KlubbSverige.

 

Om BRP Systems

BRP Systems är ett affärssystem som används av stora och små anläggningar samt kommuner och kedjor inom fritidsindustrin. Systemet är en effektiv och säker helhetslösning som säkerställer att din verksamhet fungerar. BRP har över 1500 kunder och finns etablerade i 7 länder.

 

Om KlubbSverige

KlubbSverige är Sveriges största träningsnätverk som hjälper aktörer inom tränings- och fitnessindustrin att bygga en hälsosam och lönsam verksamhet. KlubbSverige grundades 2005 och har i bolaget över 40 års gemensam erfarenhet från träningsbranschen.

 

Intresserad?

Fyll i formuläret så kontaktar vid med mer information inom kort!

“En typisk träningsanläggning tappar över 40% av medlemmar under ett år, vilket vi ser som en branschens absolut största problem och samtidigt en av de stora möjligheterna till förbättrad lönsamhet och service till medlemmarna.”

Kujtim Salihu

VD, BRP Systems

“Vi har genom åren samlat på oss en stor förståelse för vad som är viktigt både för de som äger och driver en träningsanläggning, men samtidigt också fått en väldigt god insikt i slutkundens utmaningar och önskemål. Nu kan vi kombinera all vår kunskap med marknadens mest avancerade affärssystem.”

Stefan Tingwall

VD, KlubbSverige