Select Page

Många träningsanläggningar märker idag av konkurrens från bredden av träningsmöjligheter som växer fram både digitalt och lokalt. Samtidigt ökar ohälsan i Sverige lavinartat. 1,8 miljoner personer i Sverige har högt blodtryck och 400 000 har diabetes typ 2. Kunder som skulle sätta stort värde på personlig träning med kunskap om träning som medicin. Idag är antalet anläggningar som kan erbjuda denna stora målgrupp kvalitativ träning ganska få, och sjukvården har inga resurser att erbjuda patienterna den hjälpen.

Om du är en av dem som vill kunna ta emot denna kundgrupp i större omfattning, och stå redo när politikerna till slut måste fördela resurser för att stoppa ohälsan, läs mer om vad en medicinsk tränare arbetar med och kan erbjuda kunderna. Varför det är lönsamt både för verksamheten, tränaren och kunden.

Marknadsteamet på The Academy, Calle Arnold och Mads Jacobsen, tog en  pratstund med Michael Angress, känd bland annat från Malou efter 10 i TV4. Michael var en av de första i Sverige att utbilda sig till Medicinsk Tränare (MT), och har numera också haft möjlighet att omsätta kunskapen i vardagen. Michael öppnade i början av januari en egen studio i Täby/Stockholm där medicinsk träning är ett genomgående tema i verksamheten och är, som hans underline säger: MyKey Studio – nyckeln till hälsa

 

Intervju med Michael Angress, PT med specialisering inom medicinsk träning

Michael tog emot oss i sin pinfärska lokal i Täby där han nu erbjuder medicinsk träning i sitt utbud och det har redan uppmärksammats av sjukhus, fysioterapeuter, psykologmottagningar och andra lokala vårdgivare i Täby som nu vill samverka med Michael för att ge sina patienter/klienter bästa möjliga förutsättningar för ett friskare liv.  Michael  gjorde ett fantastiskt jobb med att förklara för oss vad en MT gör, vem som behöver en MT, hur framtiden ser ut för MT’s, och varför det är så viktigt för både klienter och gym att ha tillgång till en MT.

Vad gör en MT?
” En MT levererar ändamålsenlig träning utifrån diagnosen klienten har fått av sin läkare, fysioterapeut eller någon annan sjukvårdskunnig.” var Michaels omedelbara svar på frågan vad en MT gör.  Efter att vi hade pratat ett litet tag blev det dock även klart att en MT mycket väl kan vara mer än enbart leverantör av träning, en MT blir ofta även spindeln i nätet mellan alla de instanser som arbetar med att förbättra hälsan för den enskilda klienten. Michael ser det som självklart att en dialog mellan teamet av vårdgivare är av intresse för alla, så att den ena kan ta vid där den andres spetskompetens tar slut.  Målet är ju att på bästa möjliga sättet förbättra klientens hälsa.

Vem behöver en MT?
”En MT har en verktygslåda som gör hen kapabel att träna människor som lider av vanliga folksjukdomar såsom: övervikt, högt blodtryck, diabetes, psykisk ohälsa, etc.”  En MT’s spetskompetens ligger i att bidra med kompetens om hur träning ska bedrivas för den som lider av, eller ligger i riskzonen för de vanligaste folksjukdomarna.

Var behövs en MT?
En återkommande fråga under samtalet med Michael var om det verkligen behövs en MT för detta, och om inte det var något man som erfaren tränare kunde lösa utan att specialisera sig inom medicinsk träning? Michael var väldigt tydlig med att det krävs specifika verktyg för att kunna ta sig an dessa klienter, och för att verkligen kunna verka med träning i förlängningen efter den behandling klienterna får hos sina nuvarande vårdgivare.  Trots att man som erfaren tränare har den bästa intentionen om att hjälpa, så behövs det även en bred kunskapsbas för att kunna få en helhetsbild av vilken träning som kan ge bäst effekt, och det är dessa verktyg Michael har specialiserat sig på genom att utbilda sig till MT – Michael refererade till detta, som att han hade fått ” de finaste hamrarna, de finaste spikarna, och de finaste sågarna”, vilket är precis vad som behövs för att hjälpa dessa klienter att må bättre långsiktigt trots sin diagnos.

Den krassa sanningen är att dessa klienter ofta redan finns i gymmen, men idag inte alltid får den specifika hjälp de behöver, varför det enligt Michael skulle behövas minst en MT på varje träningsanläggning. Detta skulle också underlätta för att vårdgivare i lokalområdet ska ha ett ställe dit de tryggt kan skicka klienter i behov av kvalificerad hjälp med den livslånga träningen.

Hur ser framtiden ut för MT’s
Vi förstod att Michael redan har fullt upp med att hjälpa sina klienter, men undrade om det enbart var så att han har fullt upp för att han hade fått så fina resultat med sina klienter på Malou efter 10, och på så sätt hade skapat sig ett namn? Detta visade sig dock snabbt att så är inte fallet!  Behovet av just medicinsk träning växer lavinartat och väntas växa ännu mer de närmaste åren.  Detta, tillsammans med att både vårdgivare och klienter i större utsträckning har fått upp ögonen för hur mycket MT kan bidra till bättre hälsa, gör att behovet och efterfrågan efter MT bara växer.  Men behovet är större än så!  Fler och fler arbetsgivare har uttryckt intresse för att investera i just MT för att hjälpa anställda som redan har problem, men också i förebyggande syfte.  För Michael är det inga tvivel om att efterfrågan bara växer, och han hoppas att inom snart få många nya kollegor.

Vem ska bli MT?
Innan vårt möte hade vi diskuterat vem som egentligen är bäst ämnad för att bli MT, och en del olika teorier hade sett dagens ljus, så vi bestämde oss för att fråga Michael?  Svaret var lika enkelt som det var självklart – ”Den som verkligen brinner för att göra skillnad, och vill vara en del av lösningen för dessa människor!”

Det kändes betryggande att Michael trots den uppenbara affärsmöjligheten, ändå var helt säker på att det som behövs som drivkraft för att bli MT, är en önskan om att hjälpa, och en förståelse för att dialog och nätverkande mellan olika kompetenser är det absolut viktigaste. Det faktum att det även är en lysande affärsmöjlighet ser Michael som något man får med på köpet.

Vill du lyssna på hela intervjun med Michael Angress finns den här: https://www.facebook.com/theacademyutb/videos/10155322348728087/

Mer information om utbildningen till MT finns på: https://theacademy.se/utbildningar/lic-medicinsk-traenare/

 

 

Vill du se hela intervjun med Michael Angress?

Vill du ha mer information om utbildningen till MT?