Select Page

Kursledare

Andreas Stenberg
Andreas Stenberg
Phone
0707-96 64 64
Email
andreas@klubbsverige.se

Plats

Webinar
Webinar
Kategorier

Date

Jan 21 2020
Expired!

Kostnad

1295 SEK/månad (min 12 månader)

SuperService

Ni är säker redan idag duktiga på service, men ni vet precis som vi värdet av att bli ännu bättre. Kundupplevelse, customer experience eller CX blir ett allt mer centralt och relevant begrepp i vår bransch – och god service är centralt för att skapa en positiv och minnesvärd kundupplevelse. Fantastisk service skapar även förutsättningar för att få återkommande kunder, merförsäljning samt kunder som rekommenderar er för sina vänner. Ta inte er egen kundservice för given. Det är något ni medvetet behöver fokusera på och det är en nyckelfaktor för att ni ska få ett framgångsrikt gym.

SuperService är ett unikt framtaget utbildningsprogram som involverar hela personalstyrkan i er verksamhet. Vi har utformat SuperService så att du som klubbägare enkelt och effektivt får med hela personalen på denna resa. Genom interaktiva webbinar och coachning av respektive gyms nyckelpersoner skapar vi förutsättningar för ett lärande där vi mixar kunskap och praktiska tips med gruppdynamik, erfarenheter från verkligheten och relevant feedback.

SÅ HÄR FUNKAR DET:
SuperService är en kombination av en serie interaktiva webbinar och en rad specialutformade aktiviteter som er personal gör på hemmaplan. Aktiviteterna kan både vara olika gruppövningar och uppgifter (missions) som ni implementerar i er dagliga verksamhet.

Vissa av dessa webbinar vänder sig enbart till den eller de personer som internt hos er har ett övergripande serviceansvar. Under programmets gång kallar vi dem Team Leaders. Under dessa Team Leaders webbinar coachas era nyckelpersoner i hur de ska utföra respektive gruppövning mer er övriga personal, vilka missions de ska fokusera på etc. Tillsammans delar vi erfarenheter, kunskap och diskuterar eventuella situationer som uppstår.

Andra webbinar vänder sig till både Team Leaders och hela personalen. För att ni ska ges rätt förutsättningar i er serviceresa behöver all personal dela grundläggande kunskaper och insikter. Under dessa webbinar vill vi därför dela med oss av både kunskap och inspiration som ska uppmuntra till ert vidare servicearbete.

BILD: Exempel som visar olika moment av SuperService

OMFATTNING:
Programmet delas upp i två perioder, där varje period sträcker sig över 8 veckor. Varje period har 6 st Team Leaders webbinar och 3 st generella webbinar (totalt 2 x 9 webbinar = 18 st webbinar). Webbinaren är mellan 45-60 min. Alla webbinar spelas dessutom in och ni har fri tillgång till dessa under tiden ni går SuperService.

Anledningen att vi har två perioder är att en förändringsresa som SuperService kommer innebära kräver att den görs över tid. Det är ingen quick fix. Den andra perioden blir därför en viktig repetition och möjlighet att få en långsiktig positiv effekt av era insatser.

INNEHÅLL:
Vi har delat in SuperService i tre block: SuperService-kultur, Kundmötet och Receptionen.

SuperService-kultur:
Hur skapar ni en kultur där kunden verkligen är i fokus och där superservice är en självklarhet? Det börjar med att alla måste ha rätt inställning! I detta block fokuserar vi på den mentala inställningen till kundservice, på den anställdes roll, företagets värderingar och varför service är en av de viktigaste uppgifterna som varje individ har.

Kundmötet:
Det är här det gäller – mötet med kunden. Vi belyser en rad olika områden. Bland annat allt från första intrycket, vikten av att kunna kundens namn, att våga fråga, att få kunden att känna sig sedd och speciell till att kunna hantera eventuella klagomål.

Receptionen:
Även om service finns överallt på er anläggning så är receptionen hubben för mycket – och den behöver lite extra kärlek. I det här blocket ser vi närmare på receptionen som resultatenhet, dvs skapar en förståelse för intäkter och kostnader kopplade till receptionen. Vi belyser även god service som ett verktyg för merförsäljning av era produkter och tjänster, exponering av produkter och priser samt nyckeltal kopplat till detta.

NÄSTA KURSSTART:
21 JANUARI, 2020

FÖR ANMÄLAN: KLICKA HÄR

The event is finished.