Select Page

Människor söker sig till en träningsanläggning i hopp om att nå någon form av resultat. 70 % vill se en viktnedgång. Utan resultat uteblir motivation och utan motivation riskerar träningsfrekvensen att gå ner, eller helt utebli. Ju mer sällan en medlem kommer desto närmre till hands ligger en uppsägning av medlemskapet. Det har aldrig varit viktigare att säkerställa medlemmars resultat. Idag, 2022, säljer resultat mer än tillgång till träning via rabatter.

Balansen mellan fysisk aktivitet och en bra kost är avgörande för att nå resultat, det vet vi. Vi vet också att det är den där balansen som är svår att få till.
Vi på Foodbox har en vision att hjälpa träningsanläggningar att hjälpa medlemmar med näringsriktiga och smarta kostalternativ när tiden tryter. Många vet vad som bör eller inte bör ätas, men ofta utmanar tid och kunskap oss. Om kosten fallerar riskeras resultaten.

För att säkerställa resultat och nå enkelhet rekommenderar vi att erbjuda färdiga koncept och paketeringar som underlättar och motiverar din kund att nå sitt mål.

Här kommer några exempel som vi på Foodbox har tagit fram

1.    Foodbox Challenge – Kom i form på 30 dagar  
2.    Kickstart – en bra start för den nya medlemmen 
3.    Utmana dina medlemmar – 10 dagars utmaningen  

Kontakta gärna oss på Foodbox för vidare vägledning kring paketeringar som hjälper medlemmar till säkert resultat.