Select Page

 I snart ett år har pandemin haft sitt grepp om världen, lite längre i vissa andra länder men det var precis för ett år sedan som rapporterna började strömma in om att något stort och otäckt var på gång. Ingen hade någon aning om vilka konsekvenser det skulle komma att få i samhället. Sedan gick allt väldigt fort, vissa tog till panikåtgärder medan andra blev totalt passiva. Det stora flertalet handlade med sunt förnuft och följde med i svängningarna på ett smidigt sätt. Det var då, och vi kommer nog aldrig veta vad som vad det bästa att göra eller vem som gjort rätt eller fel. I dagsläget känns det faktiskt oväsentligt och det känns mer aktuellt att fokusera på framtiden och vad vi kan göra av den.

 

Hur mår vi då egentligen?

Vänder vi blicken utåt, bort från Sverige och tittar ut över världen så ser det överlag mer dystert ut än här i vårt land. I stora delar av Europa råder fortfarande totala nedstängningar, i vissa länder är det mer på regionnivå som det är stängt. Så här ser det ut i Europa idag

Några få länder i Europa och världen i stort gör som vi i Sverige, man har öppet med restriktioner och riktlinjer att följa. 

2020 har påverkat branschen, något annat finns inte att säga. Här i Sverige har sett både uppgångar och dalar och så kommer det säkert att fortsätta ett bra tag framöver. En tydlig trend som vi kan se är att de som varit snabba att ställa om och vara kreativa har klarat sig bättre än dem som avvaktat och varit passiva.

Om vi då tar tempen på branschen i Sverige så skulle vi nog säga att det är ett sjukdomsläge med förhöjd temperatur snarare än riktigt hög feber. Vi har ju som alla vet varit förvånansvärt dåliga på att hålla koll på nyckeltal, vilket blivit än mer tydligt i tider som dessa. Vi som organisation har svårt att få fram riktiga siffror för att det helt enkelt inte finns underlag som stämmer ute i landet. Det är lätt att man stirrar enbart på dagens statistik och inte gör några analyser alls.

Här ger vi några ungefärliga siffror på hur vi som bransch i snitt har påverkats:

  • Omsättningsskillnad 2019 – 2020 ungefär: -10%  till -30%
  • Skillnad i medlemsantal 1/1 2020 – 1/1 2021, ungefär: -5% till -15% mycket beroende på en stark januari och februari 2020 samt den ökning som kom i september och oktober 2020.
  • Skillnad i besöksantal, ungefär: -30% till -50%. Här är en stor skillnad på grund av att vi justerat ned antalet platser inom gruppträningen.

Vi såg en avstannande tendens i uppsägningar under januari och början av februari, det var bättre än befarat. Dock går fortfarande nyförsäljningen på sparlåga över hela landet. Det är framför allt de som vanligtvis tecknar träningskort men som aldrig kommer till anläggningen som inte tecknar sig. Däremot ser vi en tydlig ökning av de som faktiskt vill nå en bättre hälsa och någon form av resultat med sin träning. De är dessutom beredda att betala mer för sin träning än innan.

De anläggningar där det råder en starkare träningskultur har klarat sig bättre än de som traditionellt erbjuder ”träning för alla”. Även de verksamheter som skapat nya möjligheter för folk att uppnå förbättrad hälsa har gjort bättre resultat än andra. På många anläggningar idag finns grupper som enbart är utomhus, grupper som regelbundet träffas digitalt och tränar och PT kunder som möter sin PT digitalt, utomhus eller på t ex hemmakontoret. Folk är betydligt mer medvetna om att hälsa är viktigt, de är även mer benägna att ta tag i sin träning idag än tidigare, men inte nödvändigtvis inom fyra väggar på ett gym. 

Däremot är kanske behovet större än någonsin att tillhöra ett ”community” och det är här gymmen idag har sin stora fördel. Att tillhöra ett aktivt ”community” som vågar stå för att de tränar blir ännu mera viktigt då det på vissa plaster råder ”gymskam”.

 

Sammanfattning

I en bransch, som många andra branscher idag, som lever under ständiga påhopp, skrämseltaktik och hot om nedstängning så mår vi förvånansvärt bra. Vi möter slag från höger och vänster, men hela tiden ställer vi oss upp och tar nya tag. Vi är kreativa, nyfikna och fantastiskt bra på att anpassa oss efter de nya förutsättningar som dyker upp. Vi pratar med varandra, utbyter idéer, tankar och oro. Pandemin har fört branschens aktörer närmare varandra och vi tar oss tid att lyssna på ett helt nytt sätt. Och blickar vi tillbaka, återigen ett år, så kan vi väl alla vara överens om att vi hade betydligt svartare framtidsbilder än hur det faktiskt blivit.

Nu väntar nya utmaningar, men vi ska klara även dem om vi fortsätter jobba som vi hittills gjort.