Select Page

Kom igång 30 dagar: Medlemskap

Med den här kampanjen fokuserar vi på att ytterligare förtydliga budskapet. Rubirken beskriver vad kunden kan förvänta sig och vi lägger mer vikt vid att lyfta fram kundvärdet. Tonen är uppmuntrande och inkluderande och vi har just i den här varienten även inkluderat en påminnelse om att nyttja friskvårdsbidraget. Den går ju självklart att ta bort om ni vill använda denna kampanj vid ett annat tillfälle.