Select Page

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD!

Har du inte hunnit med att skapa en insamling till förmån för MUSIKHJÄLPEN 2015? Lugn, vi har ordnat det.

Ladda ner en av våra kampanjer och sätt upp på anläggningen så visar du ditt stöd. Vår tanke med kampanjen är att samla ihop så mycket som möjligt under denna vecka samtidigt som vi ökar aktiviteten på ditt center.

Vi har skapat två olika kampanjbudskap – ett som uppmanar till att besöka ert center mer frekvent och en som är mer fokuserad på gruppträningspass. Bägge kampanjer finns i följande format: A3, A4, Facebook (1200 x 628 px), intern TV samt Instagram.

 

TIPS: KOPPLA DIN KAMPANJ TILL VÅR INSAMLINGSBÖSSA!
Vi har även skapat en central insamling via Musikhjälpens digitala insamlingsbössa. Hänvisa gärna till den så ser vi hur mycket vi gemensamt kan samla ihop i nätverket! Länk till denna insamlingsbössa är: http://bossan.musikhjalpen.se/insamling/klubbsverige

 

SÅ HÄR KAN DU BIDRA!

Sätt upp och sprid kampanjen till så många som möjligt (t ex sponsra ert inlägg på Facebook), aktivera så många av era medlemmar som möjligt och gör er donation genom att:

 

  1. Använd vår insamlingsbössa (använd länken ovan).
  2. Betala in ert bidrag via bank- eller postgiro. Mer info om detta finns här!

ÅRETS TEMA:
INGA SKA BEHÖVA FLY UNDAN KLIMATET

 

Miljontals människor är just nu på flykt runt om i världen. Och det är inte bara krig och väpnade konflikter som är orsaken. De senaste fem åren har över 100 miljoner människor tvingats fly på grund av klimatrelaterade katastrofer. Det är alltså i snitt ca 2000 människor som varje timme måste lämna sina hem.
Kraftiga skyfall, översvämningar och torka leder till att människor dör, skadas och förlorar sin försörjning. Nästan varje dag inträffar en naturkatastrof någonstans i världen och de flesta av dem är klimatrelaterade. Forskarvärlden är enig om att ifall temperaturerna på jorden fortsätter att stiga kommer de klimatrelaterade katastroferna att bli fler och kraftigare i framtiden. Det innebär också att många fler människor kommer tvingas på flykt.

LÄS MER >>

KAMPANJMATERIAL

Här laddar du ner ditt kampanjmaterial. Välj bland olika format.

LADDA NER!

FORMAT: A3

LADDA NER!

FORMAT: A4

LADDA NER!

FORMAT: FACEBOOK

LADDA NER!

FORMAT: INSTAGRAM

LADDA NER!

FORMAT: INTERN TV

LADDA NER!

FORMAT: INTERN TV

LADDA NER!

FORMAT: FACEBOOK

LADDA NER!

FORMAT: INSTAGRAM

LADDA NER!

FORMAT: A3

LADDA NER!

FORMAT: A4