Select Page

Otränad: man

Vi söker nu dig som idag inte tränar men vill få hjälp att komma igång med regelbunden träning 1-3 gånger i veckan. Träningen vägleds av våra duktiga coacher som hjälper dig på bästa sätt utifrån dina förutsättningar.