Select Page

Otränad: senior

Vår populära “Otränad” paketerad för seniorer. Den här vänder sig mer specifikt till målgruppen +60 år. Budskapet är att ni hjälper dem komma igång med regelbunden träning samt anspelar även på social kontext.