Select Page

Otränad Small Group 3.0

”Otränad” vänder sig till en målgrupp som idag inte är aktiv, men som vill komma igång med sig träning. Detta är en Otränad-kampanj för PT Small Group. Tonen är uppmuntrande och inkluderande och kan fungera oberoende av tid på året. Just det här förslaget är utformat för att komma igång efter sommarsemestern och för att få en aktiv höst.