Select Page

traningsverk_logo

“Via KlubbSveriges kundundersökning så har vi fått fram en bra bild av hur våra medlemmar uppfattar oss. Vi har fått fram ett nöjdkundindex (NKI) och ett lojalitetsindex som har givit oss möjligheter att prioritera rätt utvecklingsinsatser för klubben. Vissa saker som vi gör bra fick vi bekräftade, men det var också intressant att medlemmarna påtalade en del saker de ville förbättra som vi inte hade tänkt på tidigare.

Genom KlubbSveriges branschförsäkring ”Trygg Träning” så har vi också sänkt våra försäkringskostnader med hela 17000 kr (!) per år. Så medlemsavgiften i KlubbSverige har vi sparat in, och mer där till!”

// BIRGITTA STEENHOUWER
MÄLARÖ TRÄNINGSVERK, EKERÖ