Select Page

Civilekonom från Handelshögskolan i Jönköping. Inriktning management, strategi och organisationskunskap. Ett sammandrag av min magisteruppsats som avhandlade hur ledarskapet påverkade fyra IT-bolags öde under IT-bubblan uppmärksammandes och publicerades i 
SvD Näringsliv (både framsidan samt uppslag).

Har jobbat som copywriter och skrivit artiklar för olika kunder och tidsskrifter sedan 1995.