Select Page

Ledarskap för gym


MÅLGRUPP: ÄGARE, CHEFER & NYCKELPERSONER

En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att driva en operativ verksamhet affärsmässigt och effektivt. Som ledare ska du också organisera, leda människor, sätta upp mål och se till att gruppen arbetar effektivt. I vissa fall måste du också hantera konflikter. Genom ett gott ledarskap kan du motivera, engagera och inspirera människor att prestera bättre och på så sätt nå de önskade resultaten.

Att vara ledare är en svår konst där omgivningen ställer höga krav på dig och din förmåga. Denna kurs hjälper dig att få ut maximalt av ditt ledarskap.

Under kursen fokuserar vi på att ge dig konkreta metoder och ledarskapsverktyg så att du kan utveckla ett operativt och affärsmässigt ledarskap. Du får kunskap om hur du ska agera och hur du ska arbeta långsiktig för att förstärka samarbetet och trivseln i gruppen. Du får träna svåra samtal och hur du undviker och löser konflikter. Vidare får du en förståelse för vilka egenskaper som är avgörande i ditt ledarskap för att du ska få ut maximalt av dina medarbetare. Kursen ger dig tips och råd för hur du ska anpassa ditt ledarskap så att du ska kunna känna dig trygg och säker i att leda andra.

Den kontinuerliga feedback som du får under kursen bär du med dig som en viktig erfarenhet för framtida situationer.

Under hela utbildningen arbetar vi utifrån case från verkligheten för att se hur man kan coacha sin personal i olika situationer. Vi arbetar med olika modeller för att tydligt visa på hur man kan bemöta olika individer utifrån deras olika personligheter.

ANTAL DAGAR: 2
PRIS: 5 925 SEK
(ord pris 7900 SEK)

JUST NU 25% rabatt!

UTÖKAD KURSBESKRIVNING
KURSINNEHÅLL
Kursen består av totalt fyra dagar.
STEG 1 = dag 1 och dag 2
STEG 2 = dag 3 och dag 4

 

STEG 1
Under de två första dagarna arbetar vi mycket utifrån dig som individ och i din roll som ledare. Hur skapar du dina egna förutsättningar för att bli en bra ledare? Du får verktyg för att du ska lära dig planera för att hinna med ditt ledarskap.

Här lär du dig bli den coach som du själv skulle vilja följa. Vilka styrkor har du som du ska använda och vilka svagheter behöver du jobba med för att bli en bra ledare? Med enkla metoder och mallar kan du göra stora framsteg som ledare efter dessa dagar.

Du får även en helt annan förståelse i hur du ska bemöta andra individer och hur de reagerar, tänker och agerar utifrån sina personlighetstyper.

STEG 1 (dag 1 & 2)

 • Bli en effektiv ledare. Bygg bra vanor för att utveckla ett bra ledarskap
 • Tydliggör dina prioriteringar
 • Bygg dina styrkor och utveckla dina svagheter för att bli en bättre ledare
 • Kommunikation, vara medveten om hur du uppfattas och når fram med din kommunikation
 • Utveckla dina medarbetare och din förmåga att skapa motivation
 • Coaching i den dagliga verksamheten
 • Konsten att ge feedback

 

STEG 2
Det här är de två avslutande dagarna i ledarskapsutbildningen. Vi fortsätter med att utveckla dig som individ och som ledare. När mår du som bäst? Hur kan jag må bra och känna mig tillräcklig som chef/ledare?

Dessa två dagar vänder vi blicken något mer ut mot din personal. Vi jobbar med coachning av personal. Lyfter på varenda sten när det gäller svåra samtal och konflikter. Du får med dig bra verktyg för att genom feedback kunna förändra och utveckla beteenden hos personalen.

Vi tittar även på de olika faserna som ett arbetslag går igenom och hur man flyttar sig från en fas till en annan för att hela tiden kunna utveckla verksamheten.

Utvecklingssamtal är en annan bit som är oerhört viktig i ditt sätt att coacha dina medarbetare. Vart är de i dag och var vill de vara i framtiden? Med rätt metod kan du coacha dem till ett långsiktigt åtagande och att de hela tiden känner att de kan utvecklas hos dig som arbetsgivare.

STEG 2 (dag 3 & 4):

 • Skapa teamkänsla och nå ökad effektivitet
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Förebygga och möta konflikter
 • Lär dig skapa bara vinnare i din grupp
 • Bygga relationer
 • Coacha din personal
 • Praktiska case från verkligheten

KOMMANDE KURSER & ANMÄLAN

Anmälan sker genom via respektive kurs nedan.