Select Page

Vårformen

Ett klassiskt och populärt “kom-i-form-med-en-PT-koncept” som bygger på 1-2 st Small Group-pass per vecka. Vi rekommenderar att ni även lägger in en s k ”Check Up”, vilket innebär 20 min avstämning med medlemmen varje månad. Grymt tillfälle att fånga upp frågor etc och något som brukar vara mycket uppskattat från deltagare. Såklart även ett ypperligt tillfälle till merförsäljning.