Select Page

[Inlägget uppdaterat 2020-11-17]

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka. Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i flera regioner, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Detta är något som påverkar hela branschen och inte bara berörda regioner.

KlubbSverige tillsammans med Almega Friskvårdsföretagen tolkar de skärpta restriktionerna att de inte specifikt gäller gym eller gruppträning eftersom det inte är en allmän sammankomst, men ska ändå tolkas som en stark allmän uppmaning till var och en att läget är fortsatt mycket allvarligt och gällande rekommendationer måste efterlevas strikt. 

Vi vill därför fortsatt starkt uppmana er att hålla i de åtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderade under våren, och då med särskild betoning på att avstånd måste kunna garanteras mellan samtliga i lokalen. Detta är naturligtvis extra viktigt när det gäller gruppträning. Och det säger ju sig själv att det är idé att ställa in eventuella evenemang eftersom vi inte ska skapa folksamlingar. 

 

Allmänna råd

För att inte skapa en onödig förvirring och oro bland era medlemmar är det  av stor vikt att vi i branschen säger samma sak utåt. Att vi är en enad bransch. Därför kan det vara bra att tillexempel kontakta dina lokala kollegor och  diskutera hur ni gemensamt kommunicerar på just er marknad.

Almega Friskvårdsföretagen har en dialog med Folkhälsomyndigheten och flera regioner angående situationen och de åtgärder branschen vidtar. Det är nu av yttersta vikt att alla tar sitt ansvar för att minska smittspridningen.

De vill därför fortsatt starkt uppmana er att hålla i de åtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderade under våren, och då med särskild betoning på att begränsa antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt.

Vi måste därför fortsätta:

 • Att ha en god kontroll över hur många som vistas i lokalen och var noga med att rekommenderat avstånd måste kunna hållas i samtliga delar av gymmet
 • Att ha extra hög frekvens på städning av anläggningarna, särskilt med fokus på de ytor som vanligen är i kontakt med händer (exempelvis träningsutrustning, handtag, kranar etc.)
 • Ha god tillgänglighet på handdesinfektion på anläggningarna
 • Erbjuda ett minskat antal personer per gruppträningsklass för att skapa större yta per klassdeltagare och möjliggöra att hålla avstånd till varandra
 • Ha tid mellan passen/klasserna för rengöring av greppytor, mattor och utrustning
 • Ha längre tid mellan klasserna för att undvika trängsel
 • Erbjuda Personlig Träning samt gruppträning utomhus i den mån det är möjligt
 • Exkludera kontakt mellan instruktör och medlem i de klasser det vanligtvis förekommer (exempelvis yoga)
 • För personal är det av högsta vikt att de vid uppvisande av minsta symptom eller osäkerhet gällande sjukdom inte befinner sig på någon av anläggningarna utan följer de riktlinjer som gäller

Kommunikation utåt och med era medlemmar

Precis som i våras är det information, information, information som är viktigt nu om ni vill få era medlemmar att stanna kvar hos er.

Vi kan inte nog understryka vikten av att ni kommunicerar med era medlemmar i alla era kanaler Här är några av de saker som ni ska lyfta fram i er kommunikation.

 

Allmänna rekommendationer till befintliga medlemmar

 • Håll ut, håll igång men Håll avstånd!
 • Undvik att använda kollektivtrafik för att ta dig till och från anläggningen
 • Var extra noga med handhygienen
 • Var extra noga med att torka av maskiner, redskap och utrustning när du använt dem
 • Ta med en egen yogamatta eller en handduk att träna på
 • Undvik att byta om och duscha i omklädningsrummen
 • Om du känner minsta symptom på sjukdom eller är osäker – vänligen stanna hemma!

Tips på aktiviteter

 • Vi rekommenderar starkt att du som anläggning stänger ner bastu för att minska behovet av att byta om på anläggningen. Detta är då något som måste kommuniceras ut som en åtgärd ni gör
 • Var även tydlig i att ni ytterligare skärper era städrutiner, gör gärna nya filmer hur ni städar och säkerställer att anläggningen är säker
 • Betona att alla ska känna sig säkra och trygga i den träning de gör hos er
 • Erbjud om möjligt ökade möjligheter till hjälp att träna hemma
 • Visa i er kommunikation bilder där det är stora avstånd mellan dem som tränar
 • Erbjud om möjligt coachning, PT och konsultationer digitalt till dem som är inbokade på framtida sessioner
 • Fortsätt  belysa de tider på anläggningen då det är minst folk och tränar för att erbjuda maximal säker träning
 • Erbjud om möjligt att ”hyra” ut enklare utrustning för träning hemma till en deposition
 • Flytta ut skåp ur omklädningsrummet så folk kan låsa in sina saker utanför och det gör samtidigt omklädningsrummet luftigare.
 • Ställ in en tillfällig skärm i en sal och erbjud klasser via den till ett begränsat antal personer.
 • Fundera vad som är bäst för er när en medlem vill säga upp eller frysa sitt medlemskap. Är det mer värt för er att få in pengarna under uppsägningstiden, eller är det mer värt att behålla kunden med möjlighet att få in pengar längre fram? Det kommer handla om era uppsägningsregler och läget på ditt bolags likviditet. Om ni har två månaders uppsägning så köper ni er två månaders intäkter om ni tillåter dem säga upp medlemskapet, men en sådan medlem kan vara svår att vinna tillbaka på kort sikt. Väljer ni att tillåta frysning så förlorar ni intäkterna direkt, men har större möjlighet att fortsätta få löpande intäkter på sikt när abonnemanget tinas upp igen. Var förberedd och informera personalen hur du vill att de ska agera. Skapa även rutiner för hur frysta medlemmar ska bearbetas under frysningsperioden. 
 • I kombination med punkten ovan: Var förberedd med argument för de som vill säga upp eller frysa sitt medlemskap. Ni kan t ex erbjuda reducerad kostnad över en period i kombination med att erbjuder hjälp för distans-/hemmaträning. Fundera vilka möjligheter ni har, paketera, prissätt och kommunicera detta till all personal så ni kan svara på samma sätt.

Intern kommunikation till personal

Dags att återigen lyfta upp nivån av information till personalen. Tänk på att det likaväl inom personalen finns en oro, precis som hos folk i allmänhet. Deras tankar och funderingar behöver luftas och diskuteras så även de känner sig trygga med de beslut ni tar. Här menar vi ALL personal.

Om branschen ska ha ett enat budskap är det av stor vikt att ni får med er personalen i era beslut så de känner sig bekväma med att möta individer som kommer att ställa frågor i t ex receptionen eller i gymmet i övrigt.

Ni kan till exempel använda er av den senaste rapporten från EuropeActive när ni informerar er personal så de kan stå bakom att det är säkert att träna på en träningsanläggning.

Ta del av rapporten här

Var snabba i er kommunikation till personalen, bättre att förekomma än att förekommas.