Select Page

Viktresan: man

Vi har uppdaterat favoriten ”Viktresan” med ny bild och nytt typsnitt. Viktresan är ett koncept som lämpar sig bra att köra i mindre grupper. Det kan vara ex- tra viktigt för den här målgruppen att känna grupptillhörighet.