Select Page

Date

Jan 16 - 17 2019
Expired!

Time

10:00 - 17:00

Kostnad

7 900SEK

LEDARSKAP FÖR GYM: STEG 2

[Ingår för dig som går Healthy Management-programmet]

En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att driva en operativ verksamhet affärsmässigt och effektivt. Som ledare ska du också organisera, leda människor, sätta upp mål och se till att gruppen arbetar effektivt. I vissa fall måste du också hantera konflikter. Genom ett gott ledarskap kan du motivera, engagera och inspirera människor att prestera bättre och på så sätt nå de önskade resultaten. Att vara ledare är svår konst där omgivningen ställer höga krav på dig och din förmåga. Denna kurs hjälper dig att få ut maximalt av ditt ledarskap.

Under kursens totalt fyra (4) dagar fokuserar vi på att ge dig konkreta metoder och ledarskapsverktyg så att du kan utveckla ett operativt och affärsmässigt ledarskap. Du får kunskap om hur du ska agera och hur du ska arbeta långsiktig för att förstärka samarbetet och trivseln i gruppen. Vidare får du förståelse för vilka egenskaper som är avgörande i ditt ledarskap för att du ska få ut maximalt av dina medarbetare. Kursen ger dig tips och råd för hur du ska anpassa ditt ledarskap så att du ska kunna känna dig trygg och säker i att leda andra.

Vänligen observera att denna kurs är STEG 2.

STEG 1 (dag 1 & 2)
  Bygg bra vanor för att utveckla ett bra ledarskap
  Bli mer effektiv i ditt ledarskap
  Personprofil DISC med återkoppling i grupp
  Bygg dina styrkor och utveckla dina svagheter för att bli en bättre ledare
  Leda andra för att utveckla individen och verksamheten
  Skapa självgående självmotiverande medarbeteare
  Utveckla dina medarbetare och din förmåga att skapa motivation och stärka dina medarbetares styrkor
  Coaching i den dagliga verksamheten och för att utveckla i samtal
  Konsten att ge feedback

STEG 2 (dag 3 & 4):
  Skapa teamkänsla och nå ökad effektivitet
  Situationsanpassat ledarskap
  Förebygg konflikter
  Lär dig skapa bara vinnare i din grupp
  Bygga relationer
  Time management: planera, delegera och skapa tid att göra det viktigaste
  Coacha din personal att coacha andra
  Praktiska övningar och workshop.


FÖR DIG SOM GÅR PROGRAMMET HEALTHY BUSINESS MANAGEMENT:
COACHING & FEEDBACK: Efter denna kurs ingår två (2) stycken digitala uppföljningar och två (2) digitala workshops. Det innebär att vi antingen kopplar upp oss med videochat eller med telefon tillsammans. Beroende på gruppens storlek och sammansättning sker detta individuellt eller i grupp med andra deltagare. Varje tillfälle ger möjlighet att djupdyka inom ett specifikt område samt feedback på hur ni kan applicera det i er verksamhet.

FÖR ANMÄLAN: KLICKA HÄR!

The event is finished.