Select Page

Med den nya pandemilagen blir det mer tydligt vad som ska gälla på träningsanläggningar. Mindre utrymme för egna tolkningar av vad som ska gälla, en trygghet för både oss som driver träningsanläggningar och för våra medlemmar.

Flera av KlubbSveriges medlemmar var med på våra extra insatta cirklar i ämnet för någon vecka sedan där vi diskuterade olika frågeställningar. Vi vill förtydliga vikten av att alla nu tar sitt ansvar och noga följer de riktlinjer som gäller för lagen.
 

Tänk på följande:

  • Dokumentera era åtgärder och skapa ett bra dokument som all personal har kunskap om. Ta gärna med alla åtgärder ni gjort sedan i mars och inte bara de ni gjort nu.

  • Beräkna maxantalet för lokalen totalt och även för tydligt avgränsade ytor separat. För in i dokumentationen hur ni beräknat och varför. Gärna med ett större m2 / person än vad som faktiskt är minimikrav. (Personal räknas inte in i dessa m2/person) Skylta tydligt!

  • Se över alla övriga ytor och skapa förutsättningar för att minska trängsel. Markera t ex i golvet vart man går när man går in respektive ut ur lokalen eller vid förflyttning i lokalen.

  • De tidigare restriktionerna och rekommendationerna gäller fortfarande (Läs även tidigare inlägg: Nya riktlinjer för dig som driver gym)

Här kan du ta del av information från Länsstyrelsen

Nu kämpar vi på tillsammans och har ni frågor eller funderingar hör ni av er till oss!