Select Page

KlubbSveriges rekommendation om maxantal på träningsanläggningar – med anledning av de ytterligare nationella restriktioner som presenterats för att hejda smittspridning

 

KlubbSveriges rekommendation om maxantal på träningsanläggningar – med anledning av de ytterligare nationella restriktioner som presenterats för att hejda smittspridningFredagen den 18 december kommunicerade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare nationella restriktioner för att begränsa smittspridningen. För dig som gymägare och beslutsfattare är det viktigt att känna till att uttalanden på presskonferensen fortfarande syftar på de allmänna nationella råden från Folkhälsomyndigheten och att inga nya rättsakter har tillkommit.

KlubbSverige har haft en dialog med Folkhälsomyndigheten(FHM) om hur dessa nya restriktioner ska tolkas på träningsanläggningarna och tillsammans med FHM kom vi fram till att följa de råd och rekommendationer som Svensk Handel har tagit fram för butiker. Nedan följer en sammanfattning för hur du som gymägare kan arbeta med frågan om maxantal.

KlubbSverige vill också betona att smittläget är akut och det är viktigt att vi i branschen hörsammar uppmaningarna från regeringen och Folkhälsomyndigheten och implementerar åtgärderna i så stor utsträckning som möjligt.Dessa nedanstående rekommendationer ska ses som ett tillägg till dem vi redan kommunicerat och som ett sätt att ytterligare säkerställa att vi undviker trängsel.

Maxantal

Beräkna antalet besökare på din träningsanläggning för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Regeringen och Folkhälsomyndighetens uppmaning är att snarast upprätta åtgärder för att kraftigt begränsa antalet besökare på gym.KlubbSveriges rekommendation.

Som gymägare bör du beräkna hur många medlemmar som kan vistas på träningsanläggningen samtidigt utan att det uppstår trängsel. Vi rekommenderar därför följande med anledning av rekommendationen att sätta ett maxantal för träningsanläggningen:

• Gör en bedömning av hur många kunder som lämpligen kan vistas på träningsanläggningen samtidigt utifrån lokalens förutsättningar, exempelvis med hänsyn till lokalens storlek, möblemang, gångar och andra faktorer som kan innebära risk för trängsel. Utifrån denna bedömning kan det vara lämpligt att införa rutiner för slussning och att använda sig av trängselvärdar.

• Notera att maxantalet varierar från träningsanläggning till träningsanläggning  och att åtgärderna måste anpassas i varje enskild butik.

• Det finns ingen precis beräkningsmodell för hur du räknar ut ett maxantal, utan du som gymägare måste göra en enskild bedömning utifrån din träningsanläggning.

• Det föreligger inget krav på att kommunicera ett maxantal till medlemmarna, utan syftet med rådet från Folkhälsomyndigheten är att internt kunna arbeta med frågan för att undvika trängsel.

• Fastighetsägare i köpcentrum och gallerior har också ett ansvar för att begränsa trängsel. Har du din träningsanläggning i ett köpcentrum ta då kontakt med din fastighetsägare för att om möjligt samordna insatser för att undvika trängsel och smittspridning.

 

Nyårskampanjer

Inget absolut förbud mot Nyårskampanjer – men det måste ske utan trängsel.

I samband med presskonferensen nämndes mellandagsrean vilket kan likställas med vår branschs Nyårskampanj. Beskeden var inte helt tydliga och enkla att tolka. KlubbSverige, efter kommunikation med Folkhälsomyndigheten, följande information:

• Det är inte förbjudet att ha Nyårskampanjer och att uppmana folk att komma igång med sin träning men det måste ske på ett säkert och tryggt sätt.

• Det ska inte förekomma trängsel eller leda till risk för ökad trängsel.

• Gymägare har ett ansvar att kunna visa att lämpliga åtgärder vidtagits för att besök på träningsanläggningen kan se på ett säkert sätt.

• Om möjligt är försäljning i digitala försäljningskanaler att föredra framför fysiska besök på träningsanläggningen.

KlubbSveriges rekommendation

Som gymägare och beslutsfattare inom friskvårdsbranschen ska du kunna visa att du vidtagit åtgärder för att minska trängsel. Vi rekommenderar därför följande med anledning av de nya restriktionerna:

• Använd om möjligt trängselvärdar i de lokalytor där det behövs.

• Dra ner på marknadsföringen och anpassa kommunikationen:

>> Minska marknadsföringen och anpassa dess budskap så att inte trängsel riskerar att uppstå.

>> Om det är möjligt, fokusera på digitala kanaler för försäljning och kommunikation.

>> Fortsätt kommunicera till kunden att den bör komma ombytt, gärna ensam och på tider då färre personer besöker träningsanläggningen.

>> Ge medlemmar tydlig information om vilka tider som innefattar minst besökare, gör det enkelt för medlemmen att fatta beslut om när ett besök är lämpligt.

• Möblera så att trängsel inte uppstår på träningsanläggningen.• Sprid ut exempelvis carido-maskiner så möjlighet till uppvärmning kan ske på olika platser i lokalen.

• Tillämpa slussning i de fall det krävs, exempelvis vid in och utpassering och vid gruppträning.

• I lounge- och ytor där folk sitter flytta isär bord och håll nere maxantalet till 4st per bord.