Select Page

INLÄGGET ÄR SKRIVET AV SAFE EDUCATION

Efterfrågan på personliga tränare har ökat explosionsartat de senaste tio åren och marknaden för personlig träning fortsätter att växa. Sverige och andra länder runt om i världen behöver fler som kan hjälpa andra med att träna rätt och att hitta en hållbar livsstil.

Den här guiden innehåller fem råd till dig som vill bli personlig tränare – saker som är bra att tänka på när du ska välja PT-utbildning.

  

1. Välj en tillräckligt lång utbildning

Att vara personlig tränare är ett förtroendeuppdrag. En kund lyssnar på sin personliga tränare och litar på att du har rätt kunskaper. I värsta fall tränar en PT sin kund fel, vilket kan leda till skada. En aktuell debatt, om att personlig träning är skadligt, kommer just från sådana fall där tränaren inte haft rätt kompetens. Vill du arbeta professionellt som PT lönar det sig att satsa på en gedigen utbildning. Inte minst med tanke på chanserna att få jobb.

 De stora träningskedjorna har höga krav på en PTs kompetens och det är viktigt vilken utbildning du väljer att gå. För att stå dig i konkurrensen på arbetsmarknaden ska du se till att din PT-licens kommer från en utbildning med tillräckligt många undervisningstimmar.

En seriös PT-utbildning omfattar minst runt 200 timmar lärarledd undervisning. Den bör innehålla grundliga teoretiska ämnesstudier varvat med praktiska moment.

Omfattande grundkunskaper ger dig också en träningsförståelse som du har nytta av i nya situationer. Träning utvecklas hela tiden med nya spännande träningsformer och nya redskap.  Se till att du inte bara lär dig träning med vissa redskap som gäller just nu.

 Med goda grundkunskaper kan du använda din träningsförståelse och applicera den till nya träningsformer, redskap och målgrupper. Du undviker att dina kunskaper blir inaktuella och du kan lättare bygga på med specialinriktningar.

Om du vill kunna arbeta utomlands som personlig tränare ska du se till att utbildningsleverantören du väljer är erkänd enligt internationell standard.

 

2. Välj studier som är lärarledda

Vissa av ämnesstudierna till PT är krävande. Därför spelar lärarna på utbildningen en stor roll. Leta efter en utbildning där huvuddelen av undervisningen är lärarledd och där den lärarledda undervisningen varvar teori och praktik.

Med lärarledd undervisning kan du ställa frågor och få det stöd du behöver. Lärarna kan också anpassa utlärningsmetodiken så att eleverna kan ta till sig utbildningen på bästa sätt.  Kontrollera också att lärarna har gedigen kunskapsbakgrund från sina ämnesområden och att de är erfarna i lärarrollen.

 

3. Se till att få praktik

PT-yrket handlar om att ”göra” och det är svårt att lära sig något praktiskt enbart genom att läsa en bok eller titta på en video.  Därför behöver du, precis som i andra yrkes-utbildningar, öva i verkligheten för att vara rustad inför din nya yrkesroll.

Se därför till att utbildningen du väljer innehåller en stor dos praktisk träning. Och att den praktiska träningen är lärarledd för maximalt lärande och feedback. Du ska känna dig trygg med att omsätta teori till praktik och bekväm med att föra en dialog med kunder i alla situationer.

 

4. Lär dig helheten

Den ökade efterfrågan på PT-träning innebär att kundgruppen blir bredare. Som personlig tränare möter du kunder med vitt skilda behov och anledningar till att träna. Det handlar inte längre bara om muskler och utseende, utan om välmående, kom-igång-träning, sportspecifika program, skadeförebyggande åtgärder och mängder av andra träningsbehov.

Den som vill arbeta som personlig tränare idag behöver därför ett helhetstänk kring välbefinnande, träning, kost, stress och återhämtning. Därtill behövs förståelse för att varje individ är unik, vilket ställer krav på god kommunikationsförmåga.

Vid sidan av de teoretiska ämnesstudierna, träningslära och praktik, se till att utbildningen du väljer inkluderar: 

  • Kommunikation – så att du blir bra på att lyssna och förstå dina kunders behov, och på att förmedla din kunskap på ett sätt som är begripligt och motiverande för kunden. Just förmågan att kommunicera är central för att lyckas i rollen som PT.
  • Kost – så att du har de rätta kunskaperna om kostens påverkan på träning och välbefinnande och kan hjälpa dina kunder till bättre resultat.
  • Stresshantering – så att du känner dig bekväm med detta stora folkhälsoproblem och vet hur du ska anpassa träningsupplägget för kunder som lider av stress. 
  • Säljträning – så att du lättare kan komma igång, hitta kunder och säkra din ekonomi.

Hos de flesta arbetsgivare har du som PT möjlighet att påverka din lön, genom det antal PT-timmar du arbetar. Som i alla tjänsteyrken gäller det både att bygga en lojal kundbas och att hitta nya kunder. Just att skaffa kunder upplever många som det svåraste, speciellt i början av karriären. Om utbildningen inkluderar säljträning så får du tips och tekniker för hur du gör. Då blir kundanskaffningen både lättare och roligare.

 

5. Väj en bred utbildning

I takt med att allt fler väljer att träna med PT så har också stereotypen för en PT ändrats. Numera finns personliga tränare i alla former. Du kan vara gammal eller ung, elitidrottare eller motionär. Samtidigt ökar konkurrensen när gruppen av PTs växer. Därför kan det vara en fördel att hitta sin unika PT-profil. 

Passionen för träning och önskan om att sprida sin träningskunskap till andra brukar vara det som förenar de som väljer en PT-karriär. Men många vill också hitta sin egen unika inriktning. Kanske vill du jobba mest mot äldre, ”viktminskare”, ”hard-core-atleter” eller mammor. Kanske vill du jobba med specifika träningsformer eller redskap.

Välj en bred utbildning som passar olika målgrupper och där du får tillräckligt djup grundkunskap. Då har du möjlighet att hitta din egen unika PT-profil och har fler alternativa vägval i din PT-karriär.

NY VIDARE UTBILDNING

BLI EN FRAMGÅNGSRIK PERSONLIG TRÄNARE!

Nu lanserar vi en vidareutbildning för dig som är personlig tränare, som hjälper dig att utveckla ditt personliga entreprenörskap, hitta, sätta och nå mål, skapa ett affärsmässigt tänk samt utveckla din personliga kommunikation, coaching och marknadsföring.

GLÖM INTE DIN KLUBBSVERIGE RABATT

20% rabatt på utbildningar från SAFE.