Select Page

QICRAFT NÖJD KUND

FRÅGA. ANALYSERA. AGERA!

RELEVANT STATISTIK

KRAFTFULLA RAPPORTER

ANPASSAD HANDLINGSPLAN

FATTA RÄTT BESLUT

JEM             qicraft_419px

Denna modul är framtaget genom ett samarbete med Qicraft, JEM Anlatyics och KlubbSverige.

 

Vi har sett behovet av att kunna hjälpa våra medlemmar att fatta beslut grundat på relevant information. Vi har noterat att det ofta saknas verktyg för detta och att många ägare och beslutsfattare helt enkelt förlitar sig på magkänsla och “sunt förnuft”. Men i takt med att konkurrensen hårdnar och kraven ökar, så gäller det för varje enskild klubb att ta kontroll över sin egen verksamhet.

Med hjälp av konceptet QICRAFT NÖJD KUND får ert gym en unik möjlighet att skapa ett starkare band med medlemmarna samtidigt som ni får in massor av intressant information som hjälper er att fatta rätt beslut på lång och kort sikt. I konceptet ingår två undersökningar per år.

1: NÖJDHET & LOJALITET

Den första som vi kallar ”NÖJDHET & LOJALITET” tar ett helhetsgrepp i fråga om kundnöjdhet. Förutom att ta fram nyckeltal för kundnöjdhet och lojalitet identifierar undersökningen områden ni bör prioritera för ännu nöjdare och lojalare medlemmar i framtiden. Den ger er även information om hur de nyaste medlemmarna först upptäckte gymmet och varför de började träna hos just er. Undersökningen genomförs på många gym samtidigt och ger er en helt unik möjlighet att jämföra er på marknaden.

 

2: FOKUS

Den andra undersökningen, ”FOKUS” djupdyker inom ett mer avgränsat område av verksamheten. Välj mellan: Personlig träning, Personlig betjäning och Köpprocessen.

 

KÖPPROCESSEN

Syftet med undersökningen är att gå in mer i detalj på de tre första stegen i kundprocessen. Det vill säga hur de nyaste medlemmarna först upptäckte er, varför de tog beslutet att börja träna hos er och vad de tycker om själva köpprocessen. Den sistnämnda handlar om hur enkelt det är att skaffa ett medlemskap hos er, känslan i processen och om det är lätt att förstå villkoren. Målet med undersökningen är att effektivisera marknadsföringen och förbättra försäljningsprocessen.

 

PERSONLIG TRÄNING

Syftet med undersökningen är att förbättra den personliga träningen och ta reda på vad ni kan göra för att fler ska börja träna med personlig tränare. Undersökningen djupdyker i ämnet och tar reda på vad medlemmarna tycker om olika aspekter av den personliga träningen, varför de har valt att träna och varför de ännu inte har börjat träna med personlig tränare. Målet med undersökningen är ännu nöjdare medlemmar och högre omsättning från den personliga träningen.

 

PERSONLIG BETJÄNING 

Syftet med undersökningen är att få ett mer detaljerat underlag för att förbättra den personliga betjäningen på gymmet. Det handlar helt enkelt om vad ni bör förbättra i mötet med medlemmarna. Det övergripande målet med undersökningen är att få nöjdare medlemmar.

 

SÅ FUNKAR DET 

Undersökningarna skickas ut till era medlemmar via e-post. Era medlemmar svarar snabbt och enkelt direkt på datorn och all infromation samlas i vår databas. Vi sammanställer sedan all data till en omfattande rapport där ni kan ta del av resultatet. Du behöver ingen förkunskap för att kunna tolka rapporten. Vi finns dessutom alltid till hand för eventuella frågor.

 

ETT ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

JEM Analytics är mycket noga med att ha ett etiskt förhållningssätt. Det innebär att ni kan känna er säkra på att vi skyddar era medlemmars integritet. Inga personuppgifter kommer att föras vidare till tredje part förutom KlubbSverige om ni väljer att genomföra en tävling i anslutning till NÖJD KUND. Vi ha tagit fram en integritetspolicy med riktlinjer som styr behandlingen av personliga och känsliga uppgifter.