Select Page

PRESS RELEASE
2023-08-30

Activio förvärvas av Nordic Fighter AB – lägger i nästa växel för att växa i Skandinavien

Nu annonserar Activio att man tagit in en ny ägare, svenska Finnerödjabaserade bolaget Nordic Fighter som tillsammans med sitt premiummärke Thor Fitness är ett av marknadens mest växande företag. Man förbereder nu en expansion i Skandinavien genom att stärka sitt varumärke och presentera sin nya lösning på den skandinaviska marknaden. I och med förvärvet så lämnar de två gamla investerarna bolaget; nederländska HDD Group (genom danska MH Invest North ApS), och svenska HEAL Scandinavia AB.

Efter att ha lanserat sin utvecklade mjukvara 2020 i början av pandemin så tar bolaget ny sats med en ny tydlig profilering. Moris Lahdo kliver av som VD, men behåller sin aktiepost, och har tillsammans med de nya ägarna, siktet inställt på Sverige i första hand och sedan resten av världen.
Det följer
den globala trenden med pulsbaserad “performance training”, precis som några av de främsta gymkedjorna Orange Theory, F45 Training och Body Fit Training gör.

Att nyttja puls-/effektbaserad träning för ökad medlemslojalitet, motivation, framgång och förbättrade träningsresultat hos medlemmar. Genom att addera film-, ljud- och musik integration så ökar effekten och motivationen hos medlemmarna.

“Activio var först med att tillhandahålla de mest avancerade och pålitliga systemen i branschen. Vi bestämde oss för att investera i Activio på grund av mervärdet i att optimera träningsresultaten för slutanvändarna, för att inte tala om att Activio gör träningen enklare, effektivare och roligare. Activio är ett skolboksexempel på innovativa företag som gör skillnad och inspirerar till ett hållbart välbefinnande”, säger Viktor Rosengren, nytillträdd VD för Activio.

“Vi ser Activio som en strategisk investering där vi stärker vår position som en helheltsleverantör av allt som gymmen efterfrågar. Att vi tidigare erbjudit en helhetslösning där vi byggt kompletta gym till att nu också erbjuda marknadens mest spännande digitala kardio-lösning gör att vi kan tillgodose ännu fler av träningsanläggningens behov. Vårt fokus nu initialt kommer vara att utveckla och förenkla Activios system så att tröskeln för gymägare att göra den pulsbaserade satsningen blir lägre samt att beroendet av erfarna och drivna instruktörer blir mindre. Vårt mål med de nya utvecklingarna, som vi redan har börjat arbeta på, är att kunna erbjuda våra kunder en väldigt träningseffektiv produkt för deras medlemmar och en väldigt enkel lösning att jobba med för deras instruktörer och personal. Vår uppfattning är att dessa kvalitéer är något som marknaden efterfrågar”, säger Marcus Gidlöf, VD och grundare av Nordic Fighter.

“Vi välkomnar de nya ägarna till Activio International. Tillsammans kommer vi att stärka bolagets position och anta en mer kundfokuserad strategi för att utöka våra marknadsandelar att bli den självklara leverantören på den skandinaviska marknaden. Att mäta sin träning och att optimera sina träningsresultat är en alltmer viktig del av träningen, det stärker träningsanläggningens utbud och ger medlemmarna ett starkt värde, samt ökat ROI till klubben och Activio är ett utmärkt verktyg för att visualisera detta.

Idag finns så mycket forskning som stödjer och påvisar hälsoeffekterna av träning och all vardagsrörelse räknas. Det finns en tydlig korrelation mellan pulsträning och positiva hälsoeffekter, samt styrketräning och stärkt hälsa. Men det som man tydligt ser efter pandemin och som ställer högre krav på träningsanläggningar är att fem viktiga element måste uppfyllas för att medlemmar ska komma tillbaka och stanna kvar längre som medlemmar, vi talar om retention (återkommande kundnöjdhet) och lojalitet. De fem elementen är: Kul, Inspirerande, Motiverande, Kunskapshöjande och Resultatbaserat”, säger Moris Lahdo för Activio International.