Select Page

[Detta är en artikel från Activio och Activio Education]

Succén fortsätter för Activio Educations cykelutbildningar och workshops! Näst på tur är Högdalens Simhall som tillsammans med Idrottsförvaltningen i Stockholms Stad väljer att utbilda sina instruktörer i cykel-, puls- och effektbaserad träning, med hjälp av det nya systemet Activio Cardio Solution och Bodybike Smart+ indoor cykel.

Den 23:e och 29:e april genomförs ett fullspäckat och fullpackad utbildning med fokus kring cykelträning i grupp. Totalt kommer det samlas närmare 25 st cykelinstruktörer från Idrottsförvaltningens alla simhallar runt om i Stockholm. Fokus för dagen kommer vara att lyfta konditionsträningen med hjälp av nya Activio Cardio Solution, samt optimera klasserna för att leverera en högkvalitativ träning oavsett vilka människor som hittar till Stockholms stads simhallar för att gå på träningspassen i cykelsalarna.

VD Moris Lahdo från Activio, Master Trainer Peter Liljeros och Andreas Glennfalk från Activio Educations, står för utbildningsprogrammet och kloka idéer om hur man kan utveckla inomhus cyklingen tillsammans med Idrottsförvaltningen så det passar en bredare medlemsunderlag vilka väljer konditions-/kardiovaskulär träning samt vill komma igång med mer fysisk aktivitet.

 

Moris Lahdo förklarar vad man vill uppnå med sina utbildningar och varför man fokuserar på cykelsalarna samt konditionsträningen. “-Det är dags att kompetenshöja cykelinstruktörer så att de utökar sin kunskap om konditionsträning för att på så sätt klara av att möta den förändring som sker i träningsbranschen. En instruktör behöver idag och i framtiden vara mer en tränare än någon som endast underhåller och ger instruktioner under ett pass. Det nya i cykelsalarna är den digitala återkopplingen till varje enskild deltagare av träningsdata, både under träningspasset och efter. Det ställer krav på välplanerade träningspaa och att syftet med träningen behöver tydligt förmedlas av tränaren.

Avsaknaden hos många av instruktörerna i form av träningskompetens är idag stor och då framförallt inom fysiologi, träningslära samt konditionsupplägg. Eftersom digitala verktyg nu exploderat i cykelsalarna utan att instruktörerna har hunnit med sin kompetenshöjning medför det en större utmaning för många anläggningar och tränare, speciellt i spåren av pandemin.

Idrottsförvaltningen har valt att investera i sina tränare och öka deras kompetens med hjälp av det nystartade bolaget Activio Education som besitter +60 års utbildningskompetens med främst Peter Liljeros, Kenneth Mose och Andreas Glennfalk som utbildare. Utbildningen kommer ske i två steg, digitalt 23:e april och på plats den 29:e april. Utbildningen kommer i förlängningen gynna deltagarna i deras träning på grund av väl genomtänkta träningspass där de får användning av den digitala tekniken både under träningen samt efteråt.”

Kontakta oss för mer info om nya Activio Cardio Solution samt ytterligare info kring våra utbildningar och workshops. Maila oss gärna på contact@activiofitness.com

“Det är dags att kompetenshöja cykelinstruktörer så att de utökar sin kunskap om konditionsträning för att på så sätt klara av att möta den förändring som sker i träningsbranschen.”

Moris Lahdo
VD, Activio

Kontakta oss

Kontakta oss för mer info om nya Activio Cardio Solution samt ytterligare info kring våra utbildningar och workshops.