Select Page

[Detta är ett inlägg från KlubbSverige]

För en tid sedan fick Unionens tidning, Kollega, upp ögonen för arbetsförhållandena hos vår största aktör i branschen SATS. Där vittnar flera anställda om missförhållandena på arbetsplatsen. De målar upp en bild av hur det är att arbeta på SATS: Dåliga avtal, otrygghet och ett företag som inte tolererar kritik.

Det är klart att man som mindre aktör myser lite när de stora drakarna får negativ publicitet, men i det stora hela är det en katastrof för branschen. När man läser hela artikeln och ser på vilka saker som de anställda lyfter fram är det ett branschproblem, inte enbart ett problem för SATS.

Vi är snabba med att uttrycka kritik när politiker inte förstår värdet av det arbete vi gör. Vi blir mäkta sura när statsministern ber alla att ”INTE går på gym”. Vi är även bittra över att restriktioner slår hårt på vår verksamhet, trots att vi har en viktig funktion att fylla.

Rent krasst så hade vården inte blivit drabbad lika hårt under pandemin om fler hade varit på våra anläggningar innan pandemin bröt ut. Huvuddelen av de drabbade har underliggande livsstilssjukdomar som hade kunnat undvikas om de tränat, rört på sig och ätit bättre kost. Allt detta vet vi som jobbar inom industrin, men vi blir ju inte tagna på allvar.

Att gå på gym klassas liknas vid teaterbesök, att gå på BIO och museum, inte som en viktig och samhällsnyttig, helst obligatorisk aktivitet.

MEN, hur ska vi då kunna nå den status vi vill ha och den status vi som industri är berättigade till. Då måste vi bli professionella. Vi måste skapa en seriös och strukturerad bransch. Vi måste bli en industri som politiker och beslutsfattare ser som en samhällsnyttig funktion.

När man läser artikeln med det perspektivet inser man att detta inte är ett problem hos SATS. Det är ett problem för hela industrin. Det är så här det ser ut på de flesta arbetsplatser inom branschen runt om i Sverige. Vi är inte professionella arbetsgivare och företagare.

Se dig själv i spegeln och ställ frågan – är jag en professionell arbetsgivare? Antagligen finns det mängder av saker du skulle vilja förändra för att skapa en trygg och långvarig arbetsmiljö för dina anställda.

Om alla börjar idag att ta de första små stegen mot förändring kan vi i framtiden vara den viktiga folkhälsoindustrin vi ska vara. Då kan vi som bransch bli tagna på allvar. Vi blir arbetsgivare som personer vill arbeta för och där de anställda stannar länge.

Länk till artikel i Kollega: https://kollega.se/arbetsmiljo/kritiken-inifran-sats-det-ar-en-sekt