Select Page
KlubbSveriges företagsförsäkring Tryggt Gym fortsätter att utvecklas!

 

KlubbSveriges upphandlade företagsförsäkring har precis omförhandlats. Villkoren är särskilt anpassade för de risker som förekommer inom gymbranschen och trots att vissa försäkringsbelopp indexerats kan vi meddela att vår nuvarande låga premienivå kommer kvarstå.

När fler klubbar ansluter sig till avtalet förbättras våra möjligheter till lyckade upphandlingar vilket vi nu skördar resultatet av. Om Ni inte redan tecknat försäkringen rekommenderar vi Er att ta kontakt med vår partner “Försäkrings-kompetens” för att säkerställa att Ni har marknadens vassaste försäkring.

Om Ni fyller i bifogad informationsfullmakt och skickar in den till Försäkringskompetens återkommer de med en kostnadsfri jämförelse. 

Ni når dem enklast via telefon: 018-370145
eller mail: info@fkomp.com.

LADDA NER DIN BLANKETT HÄR

LADDA NER MER INFO OM TRYYGT GYM HÄR