Select Page

Skapa nya produkter, sälj mer till fler eller nå nya kundgrupper. Saker vi ständigt pratar om, men förvånande lite händer på marknaden. Det blir allt mer viktigt att vårda de kunder man har och svårare att jaga in nya. Dessutom kostar denna jakt mer energi och resurser än bearbetningen av befintliga kunder.

Nu kommer fler och fler exempel på saker man kan göra för att utöka sitt sortiment och just uppnå en ökad lönsamhet genom att bearbeta befintliga kunder samtidigt som man öppnar upp för nya kundsegment.

Att påvisa resultat med den träning era medlemmar gör hos er är ett sätt att vara mån om sina medlemmars hälsa, fysiskt och psykiskt. Fysiskt genom att se på den kroppsliga utvecklingen och kunna ge dem rätt sorts träningsupplägg och psykiskt genom att se bortom den fysiska delen och ta dialogen med varför det ser ut på ett eller annat sätt. Genom detta skapar men en kundresa med flera naturliga ”stopp” eller möten, som vi vill kalla det, längs med vägen som gör att man kan coacha dem till en bättre hälsa.

VET NI VAD ER MEDLEM VILL?
Får era medlemmar rätt hjälp? Erbjuder ni era medlemmar rätt produkt som är anpassad utifrån deras behov? Ett sätt att starta med det är att ta reda på vilka behoven är. Genom mätningar kan ni enkelt se vad kunden behöver och erbjuda dem en produkt som passar just dem. Det kanske är en PT de behöver eller bara små konsultationer. De kanske behöver anpassa sin kost eller så kanske massage passar just den eller den individen.

Det blir även lättare att nå nya kundsegment med hjälp av att kunna erbjuda bättre anpassade produkter. Att bearbeta företag genom att kunna erbjuda en mer komplett lösning, allt från att analysera personalens behov till att anpassa upplägg och en långsiktig lösning blir enklare om man kan påvisa nuläge och en vision.

EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN
Några exempel på hur man kan arbeta med detta är bland andra Fysiken i Göteborg eller Allsports på Orust, men även OTR som ni kan läsa om i artikeln nedan. För att öka sin försäljning av t ex PT och konsultationer blickar vi mot Linköping och Campushallen, som gjort en härlig satsning på att öka genomsnittsintäkten bland sina medlemmar. Läs deras annons nedan.

Detta bara för att nämna några bra exempel på anläggningar som gjort mätningar till en del av den vardagliga verksamheten, fler finns det bland era kollegor i nätverket. Våga tänka nytt och satsa på att erbjuda det som era kunder/medlemmar behöver. Skapa en medlemsresa som gör att ni får många möjligheter att möta
era medlemmar och diskutera deras behov.

ETT SISTA TIPS
Rikta in er på ETT företag, ge dem en riktigt bra upplevelse och ett resultat som de är nöjda med och använd sedan det till att nå fler företag. Varför tvinga företaget att komma till er när ni lika gärna kan åka till företaget?

 

OTR skapar hälsa hos VOLVO

Campushallen – vad bär du på?