Select Page

Vårens omgång av Qicraft Nöjd kund – enkät är nu avslutad och vi har redan fått in lika många svar som vi annars brukar få in på ett helt år. Vi siktar nu mot att nå en bra bit över 10 000 svar totalt under 2017.

Svarsfrekvensen har under våren varit högre jämfört med tidigare. Det har legat upp mot 30 % för de flesta klubbar som var med. En del i det kan bero på att vi effektiviserat enkäten så att det nu endast tar några minuter att ge sina svar. Det kan även bero på att klubbarna i år har lyckats bättre med marknadsföringen av undersökningen på anläggningen.

Nöjd-Kund-Index uppgick till 5.4, vilket är något under förra årets mätningar. Det framgår tydligt att medlemmarna vill att Lokaler, Gruppträning och Träningsutrustning ska förbättras i första hand. Dessa områden hamnar högst upp på prioritetslistan för i stort sett alla anläggningar som deltagit under våren.

Oavsett vilket resultat man får är detta ett fantastiskt verktyg för att lägga en strategi inför kommande år. Hur lägger vi om riktningen på verksamheten? Framgår det tydligt vad vi står för? Hur uppfattar våra medlemmar oss och vår verksamhet? Upplever våra medlemmar att de får ett värde av den produkt de köper av oss? Vad vill våra medlemmar se mer/mindre av? Massor av frågor som man måste ställa sig för att bedriva en lönsam verksamhet.

Med hjälp av Qicraft Nöjd kund-enkäten får man svar på flera av dessa frågor. Och men kan även jämföra sig med benchmark för branschen och vet då hur man ligger till.