Select Page

Första Steget

Det här är en kampanj för att sälja medlemskap. Vi vill ta bort den eventuella dramatiken hos mottagaren att våga ta första steget till att börja träna. Detta gör vi genom ett “no sweat intro”, dvs att kundens första tillfälle tillsammans med er görs utan träningskläder. 

Ni bjuder in till ett hälsovägledningssamtal där ni har möjlighet att lyssna på kundens behov och därefter föreslå lämplig lösning. Det kan för många vara ett meldemskap, men för andra även ett viktprogram eller en PT-produkt.