Select Page

Frisk & Stark

Med lättade restriktioner och hög grad av vaccinering kan vi erbjuda 70+:arna trygg och rolig träning. Kampanjen Frisk & Stark anspelar både på rörelseglädje, trygghet och säkerhet samt vikten av att vara en del av en social kontex.