Select Page

Enligt lagen om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad eller den som bedriver verksamhet i en lokal det yttersta ansvaret för sitt brandskydd och om något skulle hända.

Så det är ni som hyresgäster som ansvarar för att det finns ett fullgott brandskydd och ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). De flesta har idag några brandsläckare, brandvarnare, information/utrymningsskyltar och någon har till och med en brandfilt? Men hur många av er jobbar aktivt med ert brandskydd och genomför kontroller minst en gång i kvartalet?

Den första frågan vid en brandinspektion är om ni bedriver ett SBA? Om ni saknar SBA avslutas inspektionen, ni kommer få en ny tid för en ny inspektion så ni har tid på er att åtgärda ert bristfälliga SBA. Blir man underkänd vid den andra inspektionen kommer man få ett vite för att man inte följer ”Lagen om skydd mot olyckor”.

Helper hjälper gärna er så ni har ett godkänt brandskydd samt ett SBA så era medlemmar och anställda kan känna sig trygga då de besöker ert gym. Det är även mycket lättare att få ersättning från ett försäkringsbolag vid tillexempel en brand som skadat ert egendom om man kan påvisa ett godkänt SBA. Kontakta Helper om ni vill ha en kostnadsfri översyn av ert brandskydd.

Kontakta Helper på 010- 171 26 66 eller info@helpergroup.se