Select Page

Varje år hjälper KlubbSverige flera av våra medlemsanläggningar att genomföra medlemsundersökningar. Det är två stycken olika undersökningar, en som vänder sig till alla medlemmar, MEDLEMSBAROMETERN och en undersökning som bara vänder sig till de allra nyaste medlemmarna sedan sex månader tillbaka, NYA MEDLEMMAR.

Förvånande nog påverkades undersökningen väldigt lite av den rådande situationen. Svarsfrekvensen i den större undersökningen var i stort sett den samma och inläggen från medlemmarna handlade som vanligt om saker de anser att klubben gör bra och det som de kan önska prioriteras i ett utvecklingsarbete.

Vi tolkar det som att medlemmarna är medvetna om situationen, men anser att det är viktigare att tänka på framtiden och hur de vill att anläggningen ska bevaras eller utvecklas till dagen de återvänder till sin anläggning.

Vi ser samma trend som vi gjort i ett antal år och det är att betygen i NKI(Nöjd Kund Index) fortsatt stiger. Medlemmarna blir mer och mer nöjda med anläggningarna de tränar på. Av de deltagande anläggningarna denna omgång hamnade alla över 5,0 av 7 möjliga. I denna omgång deltog stora multianläggningar men även rena ”nyckel-gym”

Precis som vanligt är det viktigt att kunna jämföra sina resultat för att få en värdemätare på hur man ligger till. I vårt nya verktyg jämför man sitt resultat samtidigt som man filtrerar på de kundkategorier man särskilt vill veta vad de tycker. Det gör att man kan vara ännu mer precis i sin planering inför kommande år.

I vår är det dags för ännu en omgång med medlemsundersökningar. Vi summerar det totala resultatet i och med vårens omgång i slutet av april 2021.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur undersökningarna går till och hur vi arbetar med dem? Läs mer och kontakta oss.