Select Page

KlubbSveriges integritetspolicy

Villkor/integritetspolicy

Det är viktigt för oss på KlubbSverige AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

KlubbSverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • Ingår ett medlemsavtal
  • Du har en fråga och/eller kontaktar oss
  • Du registrerar dig på KlubbPortalen

 

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi delar personuppgifter inom koncernen genom våra avtalade systemstöd när du har ett ärende till oss, om informationen behövs för att kunna hjälpa dig. Inom nätverket delar vi dina uppgifter för att du ska kunna bli kontaktad av övriga medlemmar och våra samarbetspartners. Dina uppgifter delas aldrig till någon utanför nätverket.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
KlubbSverige AB sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy samt de lagkrav som finns.

Vid avtalets upphörande kommer KlubbSverige AB radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

Har du anmält dig till något av våra nyhetsbrev kan du när som helst ändra ditt samtycke genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet alternativt skicka e-post till info@klubbsverige.se

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Läs gärna mer här www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Vid frågor vänligen kontakta:
Stefan Tingwall, VD
E-post: klicka här