Select Page

Vi var nyfikna på att se lite närmare på hela vårt nätverk och har därför gått igenom alla KlubbSveriges medlemmars senast publicerade årsredovisningar. Det har varit intressant läsning! Detta är några av de observationer vi gjort:

 

KlubbSverige består av över 220 gym och dessa ägs av drygt 100 olika företag. Många av våra medlemmar driver ett enskilt gym, men vi ser att allt fler öppnar upp en eller flera nya enheter. Bland våra medlemmar med flest enheter hittar vi Wellness Studio (28), Malkars Träningscenter (14) och Energicenter (10).

  • Totalt omsätter KlubbSveriges anläggningar tillsammans över 1,35 miljarder. En respektingivande summa! Detta är t ex mer än exempelvis hela Nordic Wellness-kedjans samlade omsättning och precis i samma nivå som börsnoterade SATS. Det betyder vidare att en genomsnittlig KlubbSverige-medlem äger 2,2 gym som vardera omsätter ca 5,9 miljoner SEK. Vi exkluderade dock samtliga verksamheter som bedrivs som förening. Dessa var ca 25 st anläggningar (många student-anläggningar) och vissa av dem riktigt stora, så om vi skulle inkludera även dem skulle nätverkets samlade omsättning vara ännu högre. 
  • Vid en tidigare jämförelse noterade vi att KlubbSveriges samlade vinstmarginal var under 1%. Detta är självklart inga bra siffror och en indikator på hur företagen i nätverket faktiskt presterar. En låg vinstmarginal visar vi har svårt att tjäna pengar och det är i sin tur visar att många verksamheter balanserar på gränsen på överlevnad. På längre sikt är det svårt att attrahera både talang och kapital till en bransch som inte genererar några egentliga pengar, så detta är något vi alla behöver sträva efter att förbättra. Glädjande ser vi dock nu att vi som kollektiv har vänt trenden och att vi vid senaste bokslut har en gemensam vinstmarginal på ca 2,2%. Det är mer än en fördubbling sedan vår senaste mätning.

 

  • Av 220 klubbar så är det endast en klubb som gått i konkurs. Vad vi vet så känner vi inte till några fler konkurser och med tanke på det stålbad som branschen genomgått under pandemin så är det smått fantastiskt. Faran är dock inte över, utan 2021 kommer för många vara fortsatt utmanande. Vi tror dock att de verksamheter som klarat 2020 har goda möjligheter att även fortsättningsvis klara sig bra.

 

  • De flesta klubbar har ökat omsättningen jämfört med föregående år. Det ser vi som mycket positivt. Omsättning är motorn i en verksamhet. Det är lättare att skruva på vissa parametrar för att skapa lönsamhet för en verksamhet som har en bra omsättning – jämfört med en verksamhet med låg och/eller minskande omsättning. Det kan indikera att marknaden förlorat intresset för bolaget och då krävs ofta andra, mer omfattande åtgärder.

 

  • Ungefär 10% av klubbarna redovisar ett minusresultat. Detta är inte förvånande med tanke på mängden bolag som vi studerat. Även bra verksamheter kan ha bokslut med negativt resultat – men det behöver inte betyda att det är någon katastrof. Det finns mängder av anledningar att ett bolag gör negativt resultat. Vi har tidigare pratat om att det kostar att växa – så det kan vara en anledning. Kanske har dessa verksamheter öppnat en ny enhet och tagit många initiala kostnader för detta? Kanske har de valt att satsa på sin PT-verksamhet och anställt flera nya tränare. Ibland kommer intäkterna senare. Det vi inte gillar är när en verksamhet i vår bransch har flera år av negativt resultat, det brukar indikera att något inte står rätt till.

 

  • Det finns verksamheter som sticker ut med över 25% i vinstmarginal. Dessa verksamheter är ju så klart extra intressanta! Vad är det som gör de så lönsamma? Vad kan vi lära oss från dessa gym. Vad är det som de gör annorlunda jämfört med övriga? Att studera lönsamma bolag kan ge dig värdefulla tips på hur du kan justera din verksamhet så att även den kan bli en kassako. Men var noga med att kolla varför just ett bolag med hög vinstmarginal presterar dessa siffror – och har de gjort det under flera år? Verkar de vara långsiktiga vinnare, eller var det en one-hit-wonder? Kanske var deras leasing klar och de slapp en leasingkostnad på 40 000 SEK varje månad och sänkte sina kostnader med en halv miljon på det året?

 

  • Flera av kedjorna med hög omsättning redovisar ett nollresultat. Vad detta beror på vet vi ännu inte. Det kan bero på att många kedjor har haft en expansionsstrategi och återinvesterat stora delar av genererat överskott till att öppna nya enheter. Det kostar att växa och det tar ofta ett tag innan en expansiv verksamhet når upp till nästa nivå och kan skörda frukterna av expansionen. Det ska bli spännande att följa alla bolag som valt att expandera och se hur kommande bokslut utformas.

BONUSFAKTA

  • Eftersom vi även är extra intresserade hur vi kan driva ökade intäkter genom effektiv digital marknadsföring och försäljning gick vi även igenom alla bolags annonshistorik på Facebook. Det vi noterade var att ytterst få anläggningar jobbar med digital marknadsföring i form av Facebook- eller Instagram-annonsering. Överraskande var det färre än 10% av våra medlemmar som med någon form av regelbundenhet marknadsförde sig genom någon av dessa kanaler. Om det beror på okunskap eller av någon annan anledning vet vi ännu inte, men här ser vi en väldigt stor potential! Marknadsföring är nyckeln till ökade intäkter och om vi som kollektiv kan ta vara på denna potential så kommer vi kunna se både omsättning och vinstmarginal skjuta i höjden under kommande bokslut!

 

Det skall tilläggas att majoriteten av boksluten är för 2019. Blir väldigt spännande att se hur siffrorna kommer se ut för 2020.