Select Page
KlubbSveriges rekommendation med anledning av de nya restriktionerna

 

Tisdagen den 21 december kommunicerade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare restriktioner för att begränsa smittspridningen. För dig som gymägare och beslutsfattare är det viktigt att känna till att uttalanden på presskonferensen fortfarande trycker på de allmänna nationella råden från Folkhälsomyndigheten som återinfördes den 7 december, men att nya restriktioner har tillkommit och träder i kraft den 23 december 2021.

På KlubbSverige har vi haft en dialog med våra jurister om hur dessa nya restriktioner ska tolkas för träningsanläggningarna, oavsett driftsform. Nedan följer en sammanfattning för hur du som gymägare kan arbeta med för att följa de nya restriktionerna och riktlinjerna.

KlubbSverige vill också betona att smittläget är oroväckande och det är viktigt att vi i branschen hörsammar uppmaningarna från regeringen och Folkhälsomyndigheten och implementerar åtgärderna i så stor utsträckning som möjligt.

Maxantal

Beräkna antalet besökare på din träningsanläggning för att kunna vidta lämpliga åtgärder.
Regeringen och Folkhälsomyndighetens uppmaning är att återigen upprätta åtgärder för att kraftigt begränsa antalet besökare på gym. KlubbSveriges rekommendation.
Som gymägare bör du beräkna hur många medlemmar som kan vistas på träningsanläggningen samtidigt utan att det uppstår trängsel utifrån den gällande riktlinjen om 10m2 per person.

• Gör en beräkning av hur många kunder som får vistas på träningsanläggningen samtidigt utifrån lokalens förutsättningar, exempelvis med hänsyn till lokalens storlek, möblemang, gångar och andra faktorer som kan innebära risk för trängsel. Utifrån denna bedömning kan det vara lämpligt att införa rutiner för slussning och att använda sig av trängselvärdar.
Beräkna ett totalantal för anläggningen och varje enskilt utrymme för sig.

• Notera att maxantalet varierar från träningsanläggning till träningsanläggning och att åtgärderna måste anpassas i varje enskild verksamhet

• Hur du sedan gjort denna beräkning ska tydligt dokumenteras enligt tidigare riktlinjer.

På denna länk kan du läsa mer om vad som gäller under Kap. 3 Platser för fritids- och kulturverksamhet. 1 § och 2 §

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/foreskrifter/tillfalliga/hslf-fs-2021-87-konsoliderad.pdf

 

Jul och Nyårskampanjer

Inget absolut förbud mot kampanjer – men det måste ske utan trängsel. I samband med presskonferensen nämndes mellandagsrean vilket kan likställas med vår branschs Nyårskampanj. Beskeden var inte helt tydliga och enkla att tolka. Vi gör denna tolkning:

• Det är inte förbjudet att ha Nyårskampanjer och att uppmana folk att komma igång med sin träning, men det måste ske på ett säkert och tryggt sätt.

• Det ska inte förekomma trängsel eller leda till risk för ökad trängsel.

• Gymägare har ett ansvar att kunna visa att lämpliga åtgärder vidtagits för att besök på träningsanläggningen kan se på ett säkert sätt.

• Om möjligt är försäljning i digitala försäljningskanaler att föredra framför fysiska besök på träningsanläggningen.

 

KlubbSveriges rekommendation

Hur ska du göra?
Som gymägare och beslutsfattare inom friskvårdsbranschen ska du kunna visa att du vidtagit åtgärder för att minska trängsel. Vi rekommenderar därför följande med anledning av de nya restriktionerna:

• Använd om möjligt trängselvärdar i de lokalytor där det behövs.

• Anpassa marknadsföring och kommunikationen så att inte trängsel riskerar att uppstå.

• Om det är möjligt, fokusera på digitala kanaler för försäljning och kommunikation.

• Fortsätt kommunicera till kunden att den bör komma ombytt, gärna ensam och på tider då färre personer besöker träningsanläggningen.

• Ge medlemmar tydlig information om vilka tider som innefattar minst besökare, gör det enkelt för medlemmen att fatta beslut om när ett besök är lämpligt.

• Möblera så att trängsel inte uppstår på träningsanläggningen. Sprid ut exempelvis carido-maskiner så möjlighet till uppvärmning kan ske på olika platser i lokalen.

• Tillämpa slussning i de fall det krävs, exempelvis vid in och utpassering och vid gruppträning.

• I lounge och ytor där folk sitter, flytta isär bord och håll nere maxantalet till 4 st per bord.

 

Allmänna rekommendationer till befintliga medlemmar

Här är några punkter som ni kan inkludera i er kundkommunikation:

• Håll ut, håll igång, men håll avstånd!

• Vi gör vårt för att minska smittspridningen LÄS VÅRA ÅTGÄRDER HÄR (Länkas till din lokala info om era åtgärder)

• Undvik att använda kollektivtrafik för att ta dig till och från anläggningen

• Var extra noga med handhygienen

• Var extra noga med att torka av maskiner, redskap och utrustning när du använt dem

• Ta med en egen yogamatta eller en handduk att träna på

• Undvik att byta om och duscha i omklädningsrummen

• Om du känner minsta symptom på sjukdom eller är osäker – vänligen stanna hemma!

 

Tips på aktiviteter

Här följer några generella tips:

• Var även tydlig i att ni ytterligare skärper era städrutiner, gör gärna nya filmer hur ni städar och säkerställer att anläggningen är säker

• Betona att alla ska känna sig säkra och trygga i den träning de gör hos er

• Erbjud om möjligt ökade möjligheter till hjälp att träna hemma

• Visa i er kommunikation bilder där det är stora avstånd mellan dem som tränar

• Erbjud om möjligt coachning, PT och konsultationer digitalt till dem som är inbokade på framtida sessioner

• Fortsätt belysa de tider på anläggningen då det är minst folk och tränar för att erbjuda maximal säker träning

• Flytta ut skåp ur omklädningsrummet så folk kan låsa in sina saker utanför och det gör samtidigt omklädningsrummet luftigare.

• Förbered och informera personalen hur du vill att de ska agera när folk vill säga upp sina kort av olika anledningar.

• I kombination med punkten ovan: Var förberedd med argument för de som vill säga upp eller frysa sitt medlemskap. Ni kan t ex erbjuda reducerad kostnad över en period i kombination med att erbjuder hjälp för distans-/hemmaträning. Fundera vilka möjligheter ni har, paketera, prissätt och kommunicera detta till all personal så ni kan svara på samma sätt.

 

Intern kommunikation till personal

Dags att återigen lyfta upp nivån av information till personalen.

Tänk på att det likaväl inom personalen finns en oro, precis som hos folk i allmänhet när det gäller allt från smittspridning, vaccinpass eller kommande restriktioner mm. Deras tankar och funderingar behöver luftas och diskuteras så även de känner sig trygga med de beslut ni tar. Här menar vi ALL personal.

Om branschen ska ha ett enat budskap är det av stor vikt att ni får med er personalen i era beslut så de känner sig bekväma med att möta individer som kommer att ställa frågor i t ex receptionen eller i gymmet i övrigt.