Select Page

Kom i form: medlemskap

Den är kampanjen fungerar när som helst under året. Budskapet är att ni hjälper kunden att komma i form på 8 veckor med rolig och varierad träning. Texten är medveten formulerad på ett öppet sätt så att ni, när vi pratar med kunden, kan formulera ert kunderbjudande på det sätt som passar er.