Select Page

NYA KS MOBIL 

Vi har tankar på att förändra affärsmodellen för KlubbSverige Mobil. Vi tror att det finns en stor outnyttjad potential i den tjänsten. Faktum är att den är helt unik i sitt slag och det finns inga andra egentliga alternativ för kunder som vill träna på annan ort. 

Tidigare har hela intäkten från KS Mobil gått direkt till oss på KlubbSverige, men vår tanke är nu att dels paketera om tjänsten så att den blir enklare att kommunicera och marknadsföra – och med den viktiga skillnaden att vi även vill ge tillbaka merparten av intäkten till er.

Är detta en bra idé tycker du? Nu vill vi ha din feedback!

Låt oss förtydliga våra tankar nedan.

NY PAKETERING. NY KOMMUNIKATION.

Vi förenklar tjänsten och tar bort ett antal alternativ för att förenkla kommunikationen. 

Tjänsten blir att träna upp till max 30 ggr/år för 30 kr/månad.

Här några skisser på hur nya kommunikationen skulle kunna se ut.

NY AFFÄRSMODELL

Priset för tjänsten skulle vara 30 SEK/månad. Kunden förbinder sig till 12 månader. Varför? Jo, för rent teoretiskt kan kunden använda alla 30 klipp första månaden och sedan säga upp abonnemanget. Det vill vi undvika, så en bindningstid krävs. 

Kunden ska ha möjlighet att även betala för hela 12 månaders-perioden upfront. Vi skulle då kunna erbjuda en rabatt – t ex att vi bjuder på en månad och att de betalar 11×30 kr = 330 kr för ett år istället. Vi säkrar då intäkten, vilket är värdefullt.

RÄKNEEXEMPEL

Om vi räknar på att den normala intäkten från en kund är 12×30 kr = 360 kr/år. På denna tjänst är det 6% moms, vilket ger ca 340 kr netto.

För varje SMS som skickas (max 30 st/år) tar vi SMS-kostnaden.
Kvar blir då ca 316 kr. Denna intäkt har vi tänkt att fördela så att ni får behålla 2/3.
Det innebär att ni för varje kund får ca 209 kr/år. 

Er totala intäkt beror så klart på hur effektiva ni är att addera denna tjänst till era medlemmar. Vi tycker dock att alla befintliga och kommande medlemmar ska få frågan:

“Skulle det vara intressant för dig att även ha möjlighet att träna på över 200 andra gym runt om i hela Sverige?”

Fokus ska inte ligga på det faktiska nyttjandet av tjänsten, utan snarare den upplevda känslan av att kunna träna över hela Sverige. Många uppskattar möjligheten och känslan av frihet och flexibilitet.

ER INSATS OCH ER ERSÄTTNING

Er insats kommer alltså inte förändras med hur ni använder KS Mobil idag. Dvs det enda ni behöver göra är att skicka en verifierings-kod till er medlem. Detta gör ni på samma sätt som idag, dvs ni logga in på hemsidan, fyller i kundens mobilnummer och klicka på SKICKA. 

Tanken är vi kommer autogenerera en rapport som skickas till er varje månad, där vi redovisar hur många av era medlemmar som tecknat ett abonnemang.

Vi summera sedan vid årets slut hur mycket pengar ni har innestående. Det beloppet för vi sedan över till ert konto.