Select Page

Att mer fokusera på att leverera resultat än att sälja träningskort har följt med som en röd tråd genom Motionsforms historia. Så var det i starten och så än i dag.

Ulrika och Göran Asp driver sedan 2010 Motionsform i Örebro. Redan från start var det viktigare att få medlemmarna att känna att de kom någonstans med sin träning än antalet medlemmar. Att växa dynamiskt och hela tiden känna att man hinner med medlemmarna är en stor drivkraft för både Ulrika och Göran.

Det är dessutom väldigt intressant att se på deras businessorienterade satsningar för att bedriva verksamheten med långsiktighet och ett stort affärsmanskap. Likväl som medlemmarna ska utvecklas satsar även Ulrika och Göran på att ingå i flera affärsnätverk, managementutbildningar och andra intressanta affärsutvecklande projekt.. De var även högst aktiva deltagare av Business Management under 2017. Idag har de två anläggningar centralt i Örebro och framtiden ligger helt öppen, men väl planerad. I sin satsning på utveckling är de självklart väl medvetna om värdet av att analysera nuläge och mäta utvecklingen över tid. För sin egen del mäter man och analyserar man de viktiga nyckeltalen så att man kan styra skutan dit man vill.

Det samma gäller för deras medlemmar. Det ingår en årlig Inbody 270 scanning för årskortsmedlemmarna. Man gör en tydlig nulägesanalys och i samtal med medlemmen lägger man upp en strategi för att komma framåt. Genom analysresultatet kan de styra in medlemmen på det som passar bäst just för henne eller honom. Det blir då mycket lättare att t ex styra in en ny medlem på deras coachningspaket ”Starta rätt” eller att få t ex medlemmar som behöver en nystart att gå in i paketet ”Håll kursen”. Båda dessa paket innehåller mätningar och analys och säljs som tillägg till medlemmens vanliga medlemskap. Med hjälp av den första mätningen som görs är det mycket lättare att hjälpa medlemmen att nå ett resultat och över tid fortsätta utvecklas.

Precis som med själva företaget och ägarna själva.

Poster: “Bli medlem idag och få en inBody scanning, värde 300 kr”