Select Page

DAGS FÖR MEDLEMSUNDERSÖKNING!

Nu kan ni anmäla ert intresse.
Deadline för höstens undersökning: 11 oktober

QICRAFT NÖJD KUND

 

FÖLJ VÅRA FYRA STEG  TILL NÖJDARE KUNDER
& FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET

Att göra en kundundersökning och ta reda på vad era medlemmar faktiskt tycker om er verksamhet är en fantastisk början. Det verkliga jobbet kommer dock efter att ni fått in era medlemmarnas åsikter och dessa ska omsättas i konkreta åtgärder för att förbättra er verksamhet.

Vårt koncept består av två olika undersökningar. En undersökning som syftar till att belysa vad dina medlemmar tycker om din totala verksamhet – samt en som fokuserar på hur dina nyaste medlemmar upplever sin första tid hos dig. Med dessa två kan du skaffa dig rätt kunskap för att leda din anläggning in i framtiden.

Med vårt koncept får ni en konkret 4-stegsmodell där era undersökningar blir mycket mer än bara en kundenkät. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att få bra svarsfrekvens förser vi er med marknadsföringsmaterial inför utskicket, hanterar utskick av enkäten, gör påminnelser och sammanställer all data till en gedigen rapport (steg 1). Tillsammans med er går vi sedan igenom rapporten och analyserar resultatet (steg 2).

Väljer ni sedan att addera på en workshop (steg 3) hjälper vi till att lägga grunden för en bra planering och framtida strategiprocess (steg 4).

Steg 1 och 2 får ni för endast för 695 SEK/månad. Läs gärna mer om dessa steg nedan och använd formuläret för att få mer information från oss om hur ni snabbt kan komma igång!

 

 

JA, VI VILL VETA MER…
(Deadline för höstens utskick: 11 oktober)

SKICKA ENKÄT

Steg 1 är att skicka ut vår specialframtagna enkät. Enkäten skickas via e-post till er medlem. Vi hanterar utskick, bevakning av svarsfrekvens samt skickar påminnelse till dem som ej svarat.

Pris: 695 SEK/mån *
*) minimi 12 mån

GENOMGÅNG

När undersökningen är klar får ni en gedigen rapport, där all insamlad data redovisas. Vi går tillsammans genom rapporten, så att vi säkerställer att ni har en klar bild av all data innebär.

Pris: 0 SEK/mån
ingår i steg 1

WORKSHOP

Detta är en frivillig fortsättning på steg 2 där vi har en gemensam workshop där vi identifierar konkreta aktiviteter som behöver göras för att ert gym ska få så nöjda kunder som möjligt!

Pris: 5000 SEK
5 timmar workshop

STRATEGI

Nästa frivilliga steg för de som tagit steg 3 är att gå än mer på djupet i er verksamhet. I detta steg tar vi fram nyckeltal och säkerställer processer för att ni ska kunna ta er verksamhet till nästa nivå!

Pris: offert