Select Page

Otränad: höst

”Otränad” vänder sig till en målgrupp som idag inte är aktiv, men som vill komma igång med sig träning. Tonen är uppmuntrande och inkluderande och kan fungera oberoende av tid på året. Just den har text anpassad för årstid höst.