Select Page

Stark Mamma

Det här är kampanj som brukar vara väldigt uppskattad för de kvinnor som nyligen blivit mammor. Kom ihåg att fråga efter tips på andra mammor när ni får in ett lead. Det är vanligt att nyblivna mammor tillhör en mammagrupp, så det är stor sannolikhet att ni kan få in fler från samma grupp.